يكشنبه 10 ارديبهشت 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت                            رئوس شرح وظایف کارشناس مسئول سیستم ها و روش ها

 

1-مطالعه وبررسی درمورد روش‌های عمومی واختصاصی انجام کاربه‌منظورافزایش اثربخشی فعالیت‌ها

2-مطالعه وبررسی روش‌های جاری انجام کاردرسیستم اداری به‌منظور حذف، ایجادیا اصلاح روش‌ها در
راستای اهداف دستگاه متبوع

3- مطالعه وبررسی درجهت تهیه فرم‌های مورد نیازبه‌منظوراجرای اموراختصاصی ومشترک درزمینه
بررسی انجام کاروحذف فرم‌های زائد یانادرست

4-بررسی وضعیت ساختمان‌های اداری به‌منظوراستقرارواحدهای مختلف باتوجه به نحوه ارتباطات
سازمانی آنها جهت تسریع انجام امورارباب رجوع

5-بررسی روش‌های تخصیص جا و مکان به‌منظورتأمین حجم فیزیکی مفید برای کارکنان

6-تقسیم وظایف ومسئولیت های واحدها وافرادبا بهره گیری از شیوه های علمی

7-مطالعه درنحوه ارتباطات سازمانی وتهیه طرح‌های کاربردی به‌منظوربرقراری روابط صحیح اداری
درون ومیان سازمانی

8-بررسی مسائل وتنگناهای واحدهای تابعه دانشگاه وارائه راه‌حل‌های مناسب برای رفع آنها

10-ارائه پیشنهادهای اصلاحی درراستای اصلاح سیستم‌ها وروش‌های انجام کار

11- مطالعه وبررسی درزمینه جذب وبه‌کارگیری فنآوری‌های مدرن وپیشرفته برای ایجادسرعت انجام امور
وارتقاءکارایی

12-تهیه وگردآوری مطالب علمی جهت ارائه به ذینفعان

               رئوس شرح وظایف کارشناس سیستم‌ها و روش‌ها


 

1-مطالعه وبررسی درمورد روش‌های عمومی واختصاصی انجام کاربه‌منظورافزایش اثربخشی فعالیت‌ها

2-مطالعه وبررسی روش‌های جاری انجام کاردرسیستم اداری به‌منظور حذف،ایجادیا اصلاح روش‌ها در
راستای اهداف دستگاه متبوع

3-مطالعه وبررسی درجهت تهیه فرم‌های مورد نیازبه‌منظوراجرای اموراختصاصی ومشترک درزمینه بررسی
انجام کاروحذف فرم‌های زائد یانادرست

4-مطالعه وبررسی درزمینه جذب وبه‌کارگیری فنآوری‌های مدرن وپیشرفته برای ایجادسرعت انجام امور
وارتقاءکارایی

5-ارائه پیشنهادهای اصلاحی درراستای اصلاح سیستم‌ها وروش‌های انجام کار

6-تهیه وگردآوری مطالب علمی جهت ارائه به ذینفعان
تعداد بازديد اين صفحه: 5057
تعداد بازديد از سايت: 57695086
تعداد بازديد زيرپورتال: 345998
اين زيرپورتال امروز: 84
در امروز: 22544
اين صفحه امروز: 1
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved