چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت







         رئوس شرح وظایف  کارشناس مسئول مهندسی طبقه بندی مشاغل

 

1-انجام مطالعات دررابطه با طبقه بندی مشاغل وانطباق آن با نیازهای استخدامی ودر
صورت لزوم ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی
               

2- بررسی پیشنهادهای واحدهای ذیربط دررابطه با طرح های طبقه بندی مشاغل وانطباق  
   با نیازهای استخدامی ودرصورت لزوم پیشنهاد به مراجع قانونی برای تائید


       3 - نظارت وکنترل دربررسی مدارک ارائه شده درخصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی
            و ... براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل

   4- بررسی پیشنهادها و مدارک واصله در امرانتصابات ، جهت طرح درکمیته

    طبقه بندی مشاغل

 

       5- بررسی مدارک مربوط به مشمولین طرح های ارزیابی مشاغل مدیران ،‌ 
           تحقیقی وتخصصی ، پزشکان

 

6- شرکت درجلسات کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

 

7- همکاری باکارشناسان تشکیلات درمورد تهیه شرح وظایف پست های سازمانی

 

8-انجام سایرامورمربوطه

 

 

                     رئوس شرح وظایف کارشناس  مهندسی مشاغل

 

     1- نظارت وکنترل دربررسی مدارک ارائه شده درخصوص تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی 
    و ...براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح های طبقه بندی مشاغل

    2 - بررسی پیشنهادها و مدارک واصله در امرانتصابات  جهت طرح درکمیته

       طبقه بندی مشاغل

 

3  - بررسی مدارک مربوط به مشمولین طرح های ارزیابی مشاغل مدیران ،‌ تحقیقی
     وتخصصی ، پزشکان

 

4- شرکت در جلسات کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل

 

5- همکاری باکارشناسان تشکیلات درمورد تهیه شرح وظایف پست های سازمانی

 

6 - انجام سایرامورمربوطه

 

تعداد بازديد اين صفحه: 6136
تعداد بازديد از سايت: 79653981
تعداد بازديد زيرپورتال: 404910
اين زيرپورتال امروز: 78
در امروز: 5841
اين صفحه امروز: 3
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
بیشتر
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved