جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت{دانشکده پیراپزشکی} 
ردیف
مدرس
رشته فراگیران
نام درس
عملیات
1
دکتر زهرا اسلامی راد
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
انگل شناسی (2)
2
دکتر مهدیه موندنی زاده
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
زیست شناسی سلولی مولکولی
3
دکتر مجتبی دیده دار
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
انگل شناسی وقارچ شناسی
4
دکتر زهرا اسلامی راد
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
انگل شناسی (1)
5
دکتر زهرا اسلامی
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
انگل شناسی(تک یاخته و حشره شناسی)
6
دکتر علی ناظمی رفیع
پرستاری/اتاق عمل
 
7
دکتر سعید بابایی
کارشناسی اتاق عمل
آسیب شناسی عمومی
8
دکتر سعید چنگیزی آشتیانی
کارشناسی اتاق عمل
فیزیولوژی
9
دکترمریم باعزم
کارشناسی اتاق عمل
آناتومی عمومی
10
دکتر سعید چنگیزی آشتیانی
کارشناسی هوشبری
فیزیولوژی 1
11
دکترمریم باعزم
کارشناسی رادیوتراپی
آناتومی سیستم های بدن
12
دکتر بهزاد خوانساری نژاد
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
ویروس شناسی پزشکی
13
دکتر بهزاد خوانساری نژاد
اتاق عمل, هوشبری, پرستاری و مامایی
ویروس شناسی پزشکی
14
دکتر علی گنجی
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
ایمونولوژی
15
دکتر بهزاد خوانساری نژاد
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
ویروس شناسی پزشکی (1 واحد)
16
دکتر زهرا اسلامی
کارشناسی اتاق عمل
انگل شناسی پزشکی
17
دکتر رضا قاسمی خواه
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
انگل شناسی پزشکی 2
18
دکتر رضا قاسمی خواه
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
انگل شناسی پزشکی 1
19
دکتر هادی انصاری هادی پور
کارشناسی اتاق عمل
بیوشیمی عمومی
20
دکتر هادی انصاری هادی پور
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
 

{دانشکده پرستاری-مامایی}

ردیف
مدرس
رشته فراگیران
نام درس
عملیات
1
دکتر زهرا اسلامی راد
پرستاری
انگل شناسی پزشکی
2
دکتر رحمت اله مرادزاده      
کارشناسی ارشد مامایی
آمار حیاتی
3
دکتر علی گنجی
پرستاری
ایمنولوژی
4
دکتر رضا قاسمی خواه
پرستاری
 
5
دکتر مجتبی دیده دار
پرستاری
انگل شناسی و قارچ شناسی
6
دکتر زهرا اسلامی راد
کاردانی فوریت های پزشکی
 
7
دکتر مهدی صادق
مامایی
فیزیولوژی 1
8
دکتر زهرا اسلامی راد
مامایی
انگل شناسی و قارچ شناسی
 
{مقطع کارشناسی ارشد }

ردیف

مدرس

رشته فراگیران

نام درس

عملیات

1

دکتر هادی انصاری هادی پور

میکروب شناسی

بیوشیمی کاربردی

دانلود

2

دکتر زهرا اسلامی راد

میکروب شناسی

انگل, قارچ و حشره شناسی

دانلود

3

دکتر رضا قاسمی خواه

میکروب شناسی

انگل, قارچ و حشره شناسی

دانلود

4

دکتر بهزاد خوانساری نژاد

میکروب شناسی

ویروس شناسی پزشکی

دانلود

5

دکتر مهدیه موندنی زاده

میکروب شناسی

بیولوژی سلولی مولکولی یوکاریوت و پروکاریوت

دانلود

6

دکتر مهدیه موندنی زاده

زیست فناوری

ژنتیک پزشکی

دانلود

7

دکتر بهزاد خوانساری نژاد

بیوتکنولوژی

بیوانفورماتیک

دانلود

8

دکتر بهزاد خوانساری نژاد

فیزیولوژی

فیزیولوژی سیستم عصبی

دانلود

2

دکتر رحمت اله مرادزاده      

کارشناسی ارشد مامایی

آمار حیاتی

دانلود

{دانشکده دندان پزشکی}


ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر مجتبی دیده دار
انگل شناسی و قارچ شناسی
2
دکتررضا قاسمی خواه
انگل شناسی
3
دکتر هادی انصاری هادی پور
بیوشیمی عمومی
 
دکتر علی گنجی
ایمونولوژی تکنسین سلامت دندان
 

{دانشکده توانبخشی}

{گروه شنوایی شناسی}

ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
بهیه کهن سال
آزمونهای فیزیولوژیک شنوایی(2)
2
بهیه کهن سال
ارزیابی ،تجویز و تنظیم وسایل کمک شنوایی و ارتباطی


{گروه کاردرمانی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
فرهاد فاتحی
ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل(عملی)
2
فرهاد فاتحی
ارزشیابی عضلانی و اندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل(نظری)
3
فرهاد فاتحی
کینزیولوژی و بیومکانیک اندام تحتانی
4
آزاده ریاحی
کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 1
5
آزاده ریاحی
کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 2
6
آزاده ریاحی
بازی درمانی
7
آزاده ریاحی
بازی و تفریح
8
آزاده ریاحی
تئوری فعالیت
9
آزاده ریاحی
فعالیت های هدفمند1
10
آزاده ریاحی
فعالیت های هدفمند2
11
آزاده ریاحی
فعالیت های هدفمند3
12
آزاده ریاحی
فعالیت های هدفمند4
13
آزاده ریاحی
کارآموزی در عرصه جسمانی2
14
آزاده ریاحی
کاردرمانی جسمانی2
15
آزاده ریاحی
مدیریت کاردرمانی
16
آزاده ریاحی
مشاهدات بالینی جسمانی 2
17
دکتر حمید دالوند   
بیماری های کودکان
18
دکتر حمید دالوند
رشد کودک
19
دکتر حمید دالوند
مبانی کاردرمانی
20
دکتر حمید دالوند
وسایل کمکی
21
دکتر لیلا دهقان
کینزیولوژی و بیومکانیک
22
دکتر لیلا دهقان
روانشناسی رشد
23
دکتر لیلا دهقان
مشاوره در کاردرمانی


{گروه گفتاردرمانی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
اکرم ولی زاده
ناروانی های گفتار
2
هادی ترابی
اختلالات صوت
3
عبدالرضا یاوری
نابسامانی های گفتار در آسیب دیدگی شنوایی
 
 
 
{گروه معارف اسلامی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
آقای توان
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
2
 آقای توان
انقلاب اسلامی ایران
3
آقای توان
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
4
آقای جعفری پور
اندیشه اسلامی 1
5
آقای جعفری پور
اندیشه اسلامی 2
6
آقای جعفری پور
اخلاق پزشکی
 
 
{دانشکده پزشکی}

{گروه اطفال}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر فاطمه دره
بیماری های کودکان
2
دکتر عزیز اقبالی
بیماری های کودکان
3
دکتر علی ارجمند شبستری
تئوری بیماری های کودکان
4
دکتر سید مجتبی هاشمی
بیماری های کودکان

{گروه آناتومی} 
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
جنین شناسی
محمد بیات
2
جنین شناسی پزشکی
دکتر محمد بیات
3
بافت شناسی پزشکی
دکتر سعیدبابائی
4
آناتومی اندام
دکتر مریم باعزم
5
آناتومی سر و گردن
دکتر مریم باعزم
6
نوروآناتومی
دکتر محمد حسن سخایی
 
{گروه مغز و اعصاب}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر محسن ابراهیمی منفرد
تئوری بیماریهای مغز و اعصاب
2
دکتر علی ناظمی رفیع
کارآموزی

{گروه جراحی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر امینی
 
2
دکتر داود گودرزی
عفونت های مجاری ادراری
3
دکتر شعبانعلی علیزاده
تئوری جراحی عمومی
4
دکتر شاهین فاتح
جراحی نظری

{ گروه داخلی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر طلایی
فیزیوپاتولوژی غدد
2
دکتر علی آرش انوشیروانی
فیزیوپاتولوژی کلیه
3
دکتر فرشید حق وردی
فیزیوپاتولوژی کلیه
4
دکتر محمد رضا رضوانفر
فیزیوپاتولوژی بیماری های غدد
5
دکتر بهارک تاثریان
فیزیوپاتولوژی
6
دکتر محمد قزلو
فیزیوپاتولوژی بیماری های گوارش
7
دکتر کامران مشفقی
فیزیوپاتولوژی بیماری های خون
8
دکتر نوید رضا مشایخی
بیماری های قلب و عروق
9
دکتر علی گنجی
ایمونولوژی پزشکی
 
{گروه روانپزشکی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر محسن قاسمی
اختلالات روانپزشکی سایر اختلالات سایکوتیک
2
دکتر محسن قاسمی
اختلالات روانپزشکی –داروهای تثبیت کننده ی خلق
3
دکتر محسن قاسمی
آموزش کلیات مشاوره روانپزشکی در بیماران مدیکال
4
دکتر محسن قاسمی
آموزش درمان اختلالات خلقی
5
دکتر محسن قاسمی
آموزش مصاحبه روانپزشکی
6
دکتر محسن قاسمی
آموزش اختلالات شخصیت
7
دکتر حمیدرضا جمیلیان
اختلالات روانپزشکی
 
{گروه انگل شناسی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر زهرا اسلامی راد
انگل شناسی ، قارچ شناسی و حشره شناسی پزشکی
2
دکتر مجتبی دیده دار
انگل شناسی و قارچ شناسی
3
 
انگل شناسی ، قارچ شناسی و حشره شناسی پزشکی
3
دکتر رضا قاسمی خواه
انگل شناسی ، قارچ شناسی و حشره شناسی پزشکی

{گروه گوش حلق بینی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر فرزاد زمانی برسری
سینوزیت حاد باکتریال
2
دکتر ندا صالح جعفری
سینوزیت حاد باکتریال

{ دروس عمومی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر محمود رضا نخعی
اصول تغذیه
2
دکتر محمود رضا نخعی
تغذیه
3
دکتر محمود رضا نخعی
اصول کلی تغذیه
4
دکتر فریده جلالی مشایخی
بیوشیمی 2
5
دکتر زهرا سالمی
بیوشیمی1
 
 
{ گروه فیزیولوژی}
ردیف
نام درس
مدرس
عملیات
1
دکتر مهدی صادق
فیزیولوژی 2
2
دکتر مرتضی بخشش
نوروفیزیولوژی
3
دکتر مرتضی بخشش
فیزیولوژی تنفس
4
دکتر مرتضی بخشش
فیزیولوژی خون
5
دکتر محمدرضا پالیزوان
فیزیولوژی پزشکی 1(سلول)
6
دکتر سعید حاجی هاشمی
فیزیولوژی پزشکی 2(غدد)
7
دکتر سعید حاجی هاشمی
فیزیولوژی پزشکی 2(کلیه)
دکتر محمدرضا پالیزوان
فیزیولوژی پزشکی 1(قلب)
دکتر مهدی صادق
فیزیولوژی 1 (گوارش)
 

 
 

{دانشکده بهداشت}

 

رشته تحصیلی

مقطع

عنوان درس

مدرس

عملیات

1

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

بهداشت حرفه ای

دکتر صادق صمدی

دانلود

2

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

تغذیه کاربردی و رژیم های غذایی

دکتر محمود رضا نخعی

دانلود

3

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

تغذیه کاربردی 

دکتر محمود رضا نخعی

دانلود

4

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

آمار حیاتی

دکتر رحمت الله مرادزاده

دانلود

5

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

آمار حیاتی

دکتر رحمت الله مرادزاده

دانلود

6

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

اصول اپیدمیولوژی  

دکتر رحمت الله مرادزاده

دانلود

7

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

اکولوژی انسانی

دکتر سید حامد میر حسینی

دانلود

8

بهداشت عمومی

کارشناسی نا پیوسته

مهندسی مبارزه با ناقلین

دکتر سید حامد میر حسینی

دانلود

12

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

تصفیه فاضلاب شهری

محمد جواد قنادزاده

دانلود

13

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

جمع­آوری و دفع مواد زاید جامد

محمد جواد قنادزاده

دانلود

14

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

تصفیه آب

دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی

دانلود

15

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

تصفیه فاضلاب شهری  

دکتر رضا درویشی چشمه سلطانی

دانلود

16

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم 

دکتر رضا تاجیک

دانلود

17

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

آلودگی هوا

دکتر علی کولیوند

دانلود

18

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

گندزداهای محیط

دکتر علی کولیوند

دانلود

19

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

میکروبیولوژی محیط

دکتر علی کولیوند

دانلود

20

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

شبکه جمع­آوری فاضلاب و آبهای سطحی

دکتر علی کولیوند

دانلود

21

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

سیستم های انتقال و توزیع آب

دکتر سید حامد میر حسینی

دانلود

22

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

هیدرولیک

دکتر سید حامد میر حسینی

دانلود

23

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

سم شناسی شغلی

فرهاد قمری

دانلود

24

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

صدا و ارتعاش در محیط کار

فرهاد قمری

دانلود

25

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

طراحی تهویه صنعتی

فرهاد قمری

دانلود

26

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

کارآموزی در عرصه  1

فرهاد قمری

دانلود

27

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

بهداشت پرتوها

فاطمه تنها

دانلود

28

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

تنش های حرارتی درمحیط کار

فاطمه تنها

دانلود

29

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

مبانی کنترل آلودگی هوا

فاطمه تنها

دانلود

30

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

واحد عملی تنش های حرارتی محیط کار 

فاطمه تنها

دانلود

31

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

بیماری های ناشی کار

دکتر صادق صمدی

دانلود

32

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

زبان تخصصی

دکتر صادق صمدی

دانلود

33

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

دکتر صادق صمدی

دانلود

34

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

مکانیک سیالات

دکتر علی کولیوند

دانلود

35

بهداشت حرفه ای

 

ایمنی در محیط کار (1)

دکتر رضا تاجیک

دانلود

36

بهداشت حرفه ای

 

ارزیابی و مدیریت ریسک

دکتر رضا تاجیک

دانلود

37

بهداشت حرفه ای

 

ایمنی در محیط کار (3)

دکتر رضا تاجیک

دانلود

38

بهداشت حرفه ای

 

سیستم‌های مدیریت یکپارچه

دکتر رضا تاجیک

دانلود

39

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

کارآموزی در عرصه1

دکتر رضا تاجیک

دانلود

40

بهداشت حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته

کارآموزی در عرصه2

دکتر رضا تاجیک

دانلود

41

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

پویایی گروه

دکتر نسرین روزبهانی

دانلود

42

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت مدارس و ارتقای سلامت

دکتر محسن شمسی

دانلود

43

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (1)

دکتر محسن شمسی

دانلود

44

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

آمار حیاتی

دکتر رحمت الله مرادزاده

دانلود

45

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم

 

دانلود

46

آمار حیاتی

کارشناسی ارشد

اصول و روشهای اپیدمیولوژی  

دکتر رحمت الله مرادزاده

دانلود

47

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

فیزیولوژی

آقای آشتیانی

دانلود

48

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

علوم تشریح

دکتر مریم باعزم

دانلود

49

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته و قارچ شناسی

دکتر مجتبی دیده دار

دانلود

50

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

انگل شناسی

 

دانلود

51

بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته

فیزیولوژی

آقای آشتیانی

دانلود

52

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

انگل شناسی

دکتر قاسمی خواه

دانلود

53

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

انگل شناسی

دکتر زهرا اسلامی راد

دانلود

54

بهداشت محیط

کار شناسی

انگل شناسی

دکتر قاسمی خواه

دانلود

55

بهداشت محیط

کار شناسی

انگل شناسی

دکتر زهرا اسلامی راد

دانلود

 

فايلها
journalStyleSheet.css 18.744 KB
بهداشت.rar 45.022 KB
پرستاري مامايي.rar 41.834 KB
پزشكي - آناتومي.rar 108.627 KB
پزشكي - اطفال.rar 395.037 KB
پزشكي - جراحي مغز و اعصاب.rar 137.885 KB
پزشكي - داخلي.rar 370.08 KB
پزشكي - روانپزشكي.rar 159.072 KB
پزشكي - كرم شناسي.rar 46.388 KB
پزشكي - گوش و حلق و بيني.rar 62.608 KB
پيراپزشكي.rar 50.113 KB
طرح درس جديد بهداشت.pdf 355.704 KB
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved