چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
 Educational films         
                                                                                                                                            

   فیلم آموزشی فوریتهای پزشکی


   Jakat فیلم آموزشی      Long - back board 1فیلم آموزشی


Long - back board 2 فیلم آموزشی


Splint Traction فیلم آموزشی


       

Trauma Patient Assessment & Managementفیلم آموزشی


          
Emergency AirWayفیلم آموزشی

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved