چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 
      پروژه های تحقیقاتی که در آزمایشگاه  انجام می گیرد شامل :
1- طرح های تحقیقاتی
HSR
2- پایان نامه های مشترک با سایر دانشگاه ها
3- همکاری در مراحل انجام آزمون های پایان نامه های دانشجویی
4- همکاری با سایر بخش های دانشگاه در انجام طرح های تحقیقاتی

برخی از پروژه های تحقیقاتی انجام شده به شرح ذیل است:

1.     اندازه گیری میزان متانول موجود در عرقیجات سنتی و صنعتی (1388)
2.     تعیین ارتباط بین سطح آلومینیوم و پارامترهای آزمایشگاهی ،فاکتورهای التهابی (1388)
3.     ارزیابی و تعیین میزان فلزات سمی سرب و کادمیوم موجود در شیر خام ورودی به کارخانجات تولیدی شیر از دامداریهای سنتی و صنعتی در اراک (1389)
4.     بررسی میزان بنزوات در ترشی و شوریجات تولیدی استان مرکزی و محصولات مشابه در سطح عرضه شهرستان اراک ( 1389 )
5.     اندازه گیری میزان سرب و کادمیوم در شیر خشک به روش میکرو استخراج مایع – مایع و مقایسه آن با روش متداول (1390)
6.     بررسی آلودگی به فلزات سمی (سرب ،کادمیوم ،آرسنیک ،آلومینیوم )در گیاهان دارویی کشت شده در مزارع اطراف کارخانجات صنعتی اراک ( تابستان 1390 )
7.     بررسی علل و نوع آلودگی میکروبی شیرهای پاستوریزه در کارخانه های شیر استان مرکزی (1390 )
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved