سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
اعضاء کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان :

1)         معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری -رئیس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

2)         معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

3)         مدیر کل محترم دفتر اقتصادی استانداری– عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

4)         مدیر کل محترم امور اجتماعی استانداری– عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

5)         مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری– عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

6)         مدیر کل محترم صدا سیمای استان – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

7)         ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

8)         مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان مرکزی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

9)         مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
استان

10)       مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

11)       دادستان محترم مرکز استان مرکزی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

12)       مدیر کل محترم ورزش و امور جوانان استان مرکزی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

13)       مدیر کل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

14)       ریاست محترم شورای هماهنگی نظام پزشکی استان – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

15)       ریاست محترم سازمان صنعت و معدن ، تجارت   استان – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

16)       مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

17)       فرماندهی محترم نیروی انتظامی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

18)       رئیس محترم سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

19)       مدیر کل محترم اداره کل دامپزشکی – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

20)       مدیر کل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان - عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

21)       مدیر عامل محترم پایگاه انتقال خون استان – عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

22)       مدیر کل محترم بهزیستی استان - عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

23)       مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان - عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

24)       مدیر عامل محترم خانه سازمانهای مردم نهاد - عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

25)       رئیس محترم شورای اسلامی شهر اراک -– عضو کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved