شنبه 1 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

http://behdasht.gov.ir

معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

http://mrd.behdasht.gov.ir

مرکز توسعه وتحول  اداری وزارت بهداشت

http://mdar.behdasht.gov.ir

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

http://armyums.research.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز

http:///www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

/http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران)

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس (تهران)

www.modares.ac.ir/Schools/med

دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی لرستان (خرم آباد)

http://www.lums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی دزفول

http://www.dums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.semums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و بهزیستی

http://www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرج

 http://www.azums.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://www.goums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 http://www.nums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://yums.ac.ir
 

تعداد بازديد اين صفحه: 15858
تعداد بازديد از سايت: 65241905
تعداد بازديد زيرپورتال: 378036
اين زيرپورتال امروز: 90
در امروز: 12690
اين صفحه امروز: 6
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved