چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
                  قابل توجه رابطین محترم  واحدهای ستادی وتابعه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی /درمانی اراک

                       جدول فهرست کلیه خدمات دانشگاه را در پایان هر فصل باهماهنگی واحدهای ذیربط تکمیل نمائید.
فهرست کلیه خدمات دانشگاه
* شماره ملی رابطین واحد:
* نام واحد
* عنوان خدمت
ارائه اطلاعات مربوط به خدمت
شرح خدمت(5-1سطر)
قوانین ومقررات ذیربط
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت
روش انجام خدمت
زمان انجام خدمت
قابل دسترس بودن فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت ازطریق جایگاه اینترنتی
امکان تکمیل وارسال فرم های مرتبط باخدمت از طریق جایگاه اینتر نتی
امکان اخذ خدمت به صورت کاملاالکترو نیکی (e-service)از طریق جایگاه اینترنتی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved