چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


يكشنبه 19 آذر 1391 حداقل نمره قابل قبول ارزشیابی در ارتقاء عمودی و افقی چند است ؟ برای ارتقا از استادیاری به دانشیاری حداقل 15  وبرای ارتقا از دانشیاری به استادی حداقل 17 مصوب گردیده است
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved