شنبه 30 دي 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتبرنامه های اجرا شده روز ملی خانواده در مرکز آموزشی درمانی ولی عصر عج)
ردیف
نام برنامه
مکان اجرا
زمان اجرا
1
برگزاری جلسه آموزشی با عنوان خانواده ومهارتهای ارتباط موثر
سالن کنفرانس بیمارستان
14/9/89
 
 
 
 
 
برنامه های اجرا شده هفته زن در مرکز آموزشی درمانی ولی عصر عج)
ردیف
نام برنامه
مکان اجرا
زمان اجرا
1
معاینه رایگان خانم ها توسط خانم دکتر مقدم منش
مرکز آموزشی درمانی ولی عصر عج)
28/7/89
2
شرکت در کوهنروی عمومی
29/7/89
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved