سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


 دکتر احمد امانی _  دکتری پزشکی - مشاوره رئیس دانشگاه و رئیس دفتر ریاست 

سوابق اجرائی:

- معاون اجرایی مرکز بهداشت استان
-معاون فنی مرکزبهداشت استان
-مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

رئوس شرح وظایف :

 

1- دریافت مکاتبات از واحدهای تابعه و ابلاغ مکاتبات و دستورات رئیس محترم دانشگاه

به واحدهای درون وبرون سازمانی برحسب نیاز

2- تنظیم برنامه ملاقات مقامات داخلی یا خارجی

3- گزارش مطالب مهم روزانه به رئیس محترم دانشگاه

4- راهنمایی ودرصورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و

 مراجعه کننده گانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است .

5- آگاه کردن مردم از نتایج برنامه ها و فعالیت های دانشگاه از طریق رسانه ها و تشکیل جلسات 

6- تهیه و تنظیم صورت جلسات شورا و کمیته هایی که در محدوده تشکیلات حوزه ریاست تشکیل می گردد و ...

7-برقراری تماس با وزارتخانه ، موسسات ، استانداری و ارگانهای دولتی به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه

8-  ارتباط با دفتر ارزیابی عملکرد استانداری مرکزی

 

            تلفن دانشگاه : 58-33136055  تلفن داخلی : 2332

 

محمد رضا عطیفه  _ مسئول دفتر ریاست دانشگاه_کارشناس ارشدمدیریت دولتی -مدیریت نیروی انسانی                                          

رئوس شرح وظایف  :


1- ثبت نامه های ارجاع شده به حوزه ریاست و پیگیری نتایج آن با ارائه گزارش به مسئول مربوطه

2-      بایگانی نامه های محرمانه حوزه ریاست

3-      تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با رئیس دفتر محترم وریاست محترم دانشگاه و تعیین ساعت ملاقات و اطلاع به متقاضیان

4-      ارتباط دادن تلفن به ریاست محترم و رئیس دفتر محترم دانشگاه

5-      ارسال برنامه هرماهه و دستور کارهیئت رئیسه و شوراهای حوزه ریاست به حوزه های مربوطه و هماهنگی با مسئولین دفاتر

6-   ابلاغ دستورات صادره مقام مسئول به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده مقام مسئول و در صورت لزوم پیگیری و ارائه راهکار

7-      ارسال دور نگار به واحدها و ادارات مورد نظر

8-      تهیه پیش نویس برخی از نامه ها و گزارش ها و جداول مربوطه ارجاع شده از مقام مسئول

9- آماده نمودن سوابق و مستندات جلسات حوزه ریاست جهت اطلاع مقام مسئول

10- ثبت ملاقات های انجام شده در دفتر

11- پاسخگویی به مراجعین حضوری و راهنمایی آنها به حوزه مربوطه

12-انجام سایر امور ارجاعی به دفتر ریاست.

                

               تلفن دانشگاه : 58-33136055  تلفن داخلی : 2331     


 خانم : زهرا ایزدی  کارشناس دفتر ریاست دانشگاه- کارشناس ارشد مدیریت دولتی-مدیریت مالی
رئوس شرح وظایف

1) پاسخ دهی به مکاتبات مردمی ارسالی از استانداری مرکزی

2) بررسی و پیگیری نامه های ارجاعی از طرف رئیس محترم دانشگاه و رئیس دفتر ایشان

3)  طراحی بروشور ، تهیه متن نامه هاو فایل های پاور پوینت مربوط به ریاست دانشگاه برحسب نیاز

4)  تایپ و ارسال صورتجلسه ها و شوراهای حوزه ریاست و روابط عمومی

5)   تایپ نامه ها ، ابلاغ ها ، فرم ها و برنامه های دفتر ریاست و اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

6) پیگیری امورارجاعی از سوی رئیس محترم دفتر ریاست دانشگاه و ارائه گزارش های ذیربط به ایشان
7)تهیه گزارش های لازم در زمینه پیگیری های انجام شده و ارائه آن به رئیس محترم دفتر ریاست دانشگاه

8)ابلاغ دستورات صادره رئیس محترم دفتر ریاست دانشگاه مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحد های تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها

9) تهیه گزارش های مورد نیاز رئیس محترم دفتر ریاست دانشگاه بر حسب مورد

10)دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی ، دور نگار و ... 


                       تلفن دانشگاه : 58-33136055      تلفن داخلی : 2332   
   

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved