سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 

اسامی کارشناسان رابط امور بانوان

در واحدهای تابعه  دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

نام مرکز

نام ونام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل کار

تلفن محل کار

شبکه بهداشت ساوه

سمیه بیضاء

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

شبکه بهداشت ساوه بیمارستان شهید مدرس

2220722

2223188

شبکه بهداشت آشتیان

مریم اوسطی

فوق دیپلم

حسابداری

شبکه بهداشت آشتیان

7222728

شبکه بهداشت خمین

نرگس رحیمی

لیسانس

آمار

مرکز بهداشت خمین

08622223612

شبکه بهداشت خمین بیمارستان امام خمینی

معصومه مومنی نژاد

نکنسین اطاق عمل وجراحی دیپلم

تجربی

بیمارستان امام خمینی اطاق عمل

08652322211

شبکه بهداشت محلات بیمارستان امام خمینی

خدیجه فرهادی

دیپلم – بهیار

بهیاری

بیمارستان

3-08663222081

08663223300

شبکه بهداشت تفرش

زهره فمی تفرشی

کاردان

بهداشت عمومی

شبکه تفرش

6222816

شبکه بهداشت شازند

اکرم عسگری

کارشناس

پرستاری

شازند

08624222058

شبه بهداشت کمیجان

مریم السادات سجادی

کارشناسی

مدیریت

شبکه بهداشت کمیجان

08625452081

شبکه بهداشت دلیجان

زهرا کارچی

کارشناس

امور مالی وذیحسابی

شبکه دلیجان

08664226621

شبکه زرندیه

سپیده پارسا

کارشناسی

مدیریت

زرندیه

02565228713

بیمارستان آیت اله طالقانی

مهری عباسی

کارشناس

مامایی

بیمارستان آیت اله طالقانی

65-2776064

2788300

بیمارستان ولیعصر

اکرم حمزه

دیپلم

اقتصاد

حسابداری

2231285

بیمارستان امیرالمومنین

معصومه محب علی

کارشناس

پرستاری

بیمارستان امیرالمومنین

4173622

 

بیمارستان امیر کبیر

شراره خزاعی

کارشناس

پرستاری

روابط عمومی بیمارستان

3134715

معاونت دانشجویی –فرهنگی

اعظم احمد لو

کارشناس فرهنگی

الهیات ومعارف

معاونت دانشجویی

3130181

معاونت درمان

صدیقه غفار زاده

کارشناس

رادیولوژی

نظارت بردرمان

3136212

معاونت آموزش وتحقیقات دانشگاه

 

 

 

 

 

مرکز بهداشت استان

اکرم حمزه لوئیان

کارشناسی

مامایی

مرکز بهداشت استان

3678634

مرکز بهداشت شهرستان اراک

ژیلا قلندری

کارشناس

پرستاری

ستاد مرکز بهداشت

3126120

ستاد دانشگاه

زهرا محسنی

کارشناس

فلسفه

ستاد دانشگاه

3121781

 

دانشکده پیراپزشکی

مریم جعفری

کارشناسی

پرستاری

واحد آموزش

8-4179503

دانشکده پرستاری ومامایی

شهناز حسنی

کارشناسی

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

آموزش پرستاری

4173502

دانشکده پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved