سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتآشنایی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه حسب عنایت و دستور مقام معظم رهبری آیت ا... خامنه ای مد ظله العالی با هدفی متعال در جهت ایجاد دانشگاه مومن و متعبد به هدایت الهی در راستای تبیین ارزشهای اسلامی و تعمیق آگاهی های دینی و اعتقادی دانشجویان و دانشگاهیان و بر اساس مصوبه نهایی اسفند ماه 1372 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ایجاد سازمانی جدید بر تحقق معنویات معظم له بر اساس اهداف و وظایف معین تشکیل گردید که در کلیه دانشگاه ها و مراکز عالی به وظایف مطرح در اساسنامه می پردازد.
اهداف :
1-     توسعه و تعمیق آگاهی ها و علاءق دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی
2-     ایجاد و گسترش فضای معنوی واسلامی در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی دانشگاهیان
3-     حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطح دانشگاهها
4-     تقویت روح خودباوری و استقلال فکری و مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و تهاجم فرهنگی
5-     حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی
6-     رشد بینش سیاسی و مذهبی در محیط دانشگاه
7-     تقویت پیوند حوزه و دانشگاه به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved