جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتفوق العاده ایثارگری
بخشنامه فوق العاده ایثارگری
ایثارگران عزیز جهت استحضار می توانند روی فایل ذیل کلیک نمایند.  
فايلها
فوق العاده ايثارگري.doc 157.184 KB

قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران:
1-تعریف ایثارگر: همکارانی که دارای یکی از شرایط ذیل باشند ایثارگر تلقی می‌گردند.
الف) رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه‌های حق علیه باطل در فاصله زمانی 31/6/59 لغایت 29/5/67 «تاریخ آتش‌بس» خدمت نموده باشند.
ب) آزادگان، اسرا و مفقودین
ج) جانبازان
2-مزایای ایثارگری:
بر اساس بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از تاریخ 1/1/70 به ایثارگران عزیز مزایایی به شرح زیر تعلق می‌گیرد.
الف) مزایایی که رزمندگان از آن بهره‌مند می‌شوند.
1/الف) رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه‌های حق علیه باطل خدمت نموده باشند همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و چنانچه بیش از سه سال در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته باشند همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.
2/الف) به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23/5/69 به میزان شش درصد و به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23/5/69 به میزان سه درصد از افزایش سنواتی تشویقی بهره‌مند می‌شوند.
3/الف) دوران مأموریت آموزشی رزمندگانی که حداقل شش ماه خدمت داوطلبانه در جبهه داشته‌اند به عنوان تجربه مفید برای ارتقاء گروه قابل محاسبه می‌باشد.
4/الف) به استناد بخشنامه شماره 27/710-26/4/81 وزارتی و در اجرای بند چهارم مصوبه شماره 51700/ت15744-27/1/76 هیئت محترم وزیران، نصف مدت خدمت کلیه نیروهایی که در طول سال‌های دفاع مقدس از 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 از طریق ارگانهایی غیر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی نظیر کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری (اداره کل راه کربلا) به مناطق عملیاتی و جنگی جنوب و غرب کشور اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمینه‌های فرهنگی-تبلیغی-پشتیبانی-امدادی و فنی و مهندسی فعالیت داشته‌اند به عنوان سابقه حضور در جبهه تلقی شده و مشمول امتیازات جبهه و جنگ موضوع بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار می‌گیرند.
5/الف) تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی و جنگی و نوع خدمت «داوطلبانه یا موظف» و تأیید مدارک و صدور گواهی مربوط توسط کمیسیونی که در ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود انجام می‌گیرد.
6/الف) تاریخ اجرای دستورالعمل بند چهارم مصوبه شماره 51700/ت15744-27/1/76 هیئت محترم وزیران از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور «27/1/76» می‌باشد.
ب) مزایایی که به آزادگان تعلق می‌گیرد:
1/ب) آزادگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.
2/ب) در صورتی که آزاده‌ای نتواند به دلائلی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید، یک گروه علاوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود.
3/ب) مستخدمین آزاده که در عین حال جانباز نیز باشند فقط می‌توانند از یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نمایند.
4/ب) آزادگان تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت همواره از یک گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود و چنانچه بیش از سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت داشته باشند همواره از دو گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.
5/ب) به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان شش درصد از افزایش سنواتی تشویقی بهره‌مند می‌شوند.
6/ب) به دوران اسارت، آزادگان به ازای هر سال اسارت یک ماه مرخصی تعلق می‌گیرد که بر اساس تبصره ذیل ماده 8 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/67 و بخشنامه شماره 30/710-11/5/84 اداره کل امور اداری، کلیه مرخصی‌های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخیره می‌گردد و در صورت تمایل و درخواست آنان می‌توانیم معادل حقوق و مزایای مدت مذکور را به همکاران فوق‌الذکر پرداخت نماییم.
7/ب) دوران مأموریت آموزشی آزادگان به عنوان تجربه مفید به منظور ارتقاء گروه قابل محاسبه می‌باشد.
8/ب) بر اساس ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مدت اسارت «با تمایل آنان» به ازاء هر یک سال اسارت به مدت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی می‌گردد و از ابتدای استخدام از آن بهره‌مند می‌شوند و از هر لحاظ قابل احتساب می‌باشد.
9/ب) چنانچه همکار آزاده‌ای از ماده 13 قانون حمایت از آزادگان استفاده نماید دیگر نمی‌تواند از مزایای بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بهره‌مند شود.
10/ب) مدت اسارت آزادگانی که از ماده 13 قانون حمایت از آزادگان استفاده می‌نمایند و در مشاغل ماده 2 دستورالعمل نحوه‌ی احتساب تجربه آموزشی «از قبیل آموزگار-دبیر-هنرآموز-مربی امور تربیتی -متصدی کارگاه و آزمایشگاه» اشتغال به کار دارند از لحاظ تقلیل ساعات کار و تجربه به میزان دو برابر محاسبه خواهد شد.
11/ب) به استناد بخشنامه شماره 39/710-9/8/78 وزارتی، همکارانی که از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/57 حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند و بر اساس اعلام ستاد رسیدگی به امور آزادگان، آزاده تلقی شده‌اند،
می‌توانند از مزایای بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا از مزایای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بهره‌مند گردند.
ج) بهره‌مندی جانبازان از مزایای مربوطه:
1/ج) جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.
2/ج) در صورتی که مستخدم نتواند به دلائلی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید، یک گروه علاوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود.
3/ج) جانبازان تا 40% از کار افتادگی از یک گروه تشویقی و بیش از 40% از کار افتادگی، از دو گروه تشویقی برخوردار می‌گردند.
4/ج) در مورد جانبازان هر 10% از کار افتادگی آنان به منزله یک سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می‌باشد.
5/ج) دوران مأموریت آموزشی جانبازان به عنوان تجربه مفید به منظور ارتقاء گروه قابل محاسبه می‌باشد.
6/ج) جانبازان با داشتن 20 سال سابقه خدمت همراه با 50 سال سن می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و طبق ماده واحده قانون اصلاح نحوه‌ی بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 21/2/83 مجلس محترم شورای اسلامی از 20 روز حقوق برخوردار می‌شوند.
7/ج) به استناد بخشنامه شماره 44/710-20/9/78 و 2/710-22/1/80 وزارتی، جانبازان با 25% جانبازی و به بالا، مشمول تقلیل ساعات کار روزانه خواهند بود.
8/ج) به استناد ماده 4 تصویب‌نامه شماره 28862/ت/17679ه-6/5/77 هیئت محترم وزیران، جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از تقلیل ساعات کار بهره‌مند شوند با موافقت دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعات کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می‌شود:
1-احتساب اضافه‌کار ساعتی
2-افزودن به مرخصی استحقاقی
3-محاسبه مدت کسر ساعات کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی
9/ج) به استناد ماده 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهده‌دار پرستاری و مراقبت‌های ویژه جانبازان می‌گردند «بنابر رأی کمیسیون پزشکی تخصصی امور جانبازان» تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت.

10/ج) مراقبین جانبازان که به هر دلیل نتوانند از تقلیل ساعات کار استفاده نمایند، کسر ساعات کار هفتگی مذکور برای آنان ذخیره نخواهد شد و بند 8/ج در مورد آنان اعمال نمی‌گردد.
**********************************************************************************
قوانین و بخشنامه های جانبازان

قانون حالت اشتغال:

به استناد این قانون مصوب 30/6/72 و آئین‌نامه اجرائـی آن بــه شمــاره 9866/ت245هـ مصوب 2/7/73 و برابر مفاد آن جانبازان بالای 25% از کار افتاده کلی، با تائید کمیسیون پزشکی بر اساس نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت برابر با یک فرد شاغل در دستگاه‌های دولتی از حقوق و مزایای مربوطه بر خوردار می گردند.

  حق پرستاری:

به استناد تبصره 4 قانون بودجه سالهای 78- 79 و80و همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق پرستاری مشمول آندسته از جانبازان 50% به بالا و اعصاب و روان و شیمیائی حاد می‌گردد که برابر تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد لازمست از آنان پرستاری و مراقبت به عمل آید.میزان حق پرستاری با توجه به میزان نیاز به مراقبت بر مبنای حداقل حقوق و مزایای کارگری (قانون کار) و ضرایب تعیین شده توسط سازمان امور جانبازان پرداخت می‌گردد.

  واگذاری خودرو:

بنا به مصوبه هیئت محترم وزیران در تاریخ 15/12/78 و آئین‌نامه اجرائی قانون واگذاری خودرو به شماره 10131/ت22893هـ مورخ 16/3/79 به جانبازان بالای 50% برای یکبار یکدستگاه خودرو واگذارمی‌گردد بر اساس این قانون شرکت ایران خودرو موظف گردیده، سالانه 4000دستگاه خودرو پیکان، سهمیه جهت جانبازان در نظرگرفته و تحویل نماید. مطابق اصلاحیه قانون، 40% تخفیف از قیمت کل و60% تسهیلات (وام) از منابع بودجه کشوری به جانبازان تحویل می‌گردد.

  بیمه عمر و حوادث:

بازماندگان جانبازان متوفی که سن آن‌ها حداکثر70سال باشد و فوت آن‌ها ناشی از خودکشی نباشد بر اساس مصوبه شمــاره 47698/ت20126/هـ مورخ 17/7/78 مبلغ000/000/30ریال توسط شرکت بیمه ایران پرداختخواهدشد. همچنین به بازماندگان جانبازانی که بر اثر حادثه دچار نقص عضو یا از کارافتادگی کلی گردند مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30) و در صورت نقص عضو جزئی ضریبی از مبلغ سی میلیون ریال پرداختخواهدشد. و برای جانبازان بالای 50% مبلغ غرامت فوت و حادثه 50 میلیون ریال می‌باشد.

  کمک معیشت:

      به استناد قانون بودجه سال های 1381- 1380به آن دسته از جانبازان بالای 50% از کار افتادگی کلی مبلغی به عنوان کمک به هزینه‌های زندگی و مایحتاج ضروری پرداختمی‌گردد.

  بیمه تکمیلی:

کلیه جانبازان دارای درصد از کار افتادگی ناشی از جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی و نیز خانواده جانبازان 25% و بالاتر بر اساس بندج ماده 37 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 به شرح زیر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرارگرفته و از مزایای آن بهره‌مند میگردند. ماده 37 بندج قانون برنامه سوم «تامین100% هزینه بیمه‌همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها توسط دولت»

مناسب سازی محیط و اماکن عمومی:

ماده193 بندج – ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی مناسب‌سازی محیط و اماکن‌عمومی و استفاده رایگان از آمبولانس جهت جانبازان70% قطعنخاعی.

 مسکن جانبازان:

ماده 139 بندج از ق- ب – س در خصوص جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.

ماده 141 – به‌منظور حمایت از ایثارگران و جانبازان دولت مکلف است مشکل مسکن آنان را تا پایان برنامه پنج ساله سوم به طور کامل حلنماید.

 آمـوزش:

بند (ب و ج ) از ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اذعان می دارد:

جانبازان بالای25% به طور کامل از پرداخت کامل شهریه در دوره های شبانه و دورههای خاص معاف بوده و همچنین فرزنـدان جانبازان 25% به بالا که عدم تمکن مالـی آن‌ها حسب مورد به تائید دستگاه‌های ذیربط میرسد از پـرداخت شهریه معاف می‌باشند.

  معافیت از خدمت نظام وظیفه:

به مشمولان نظام وظیفه دارای شرایط خاص بر اساس مقررات اعطای امتیازات ویژه مصوب سال 75 و متعاقباً با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تائید مقام معظم رهبری در تاریخ 30/7/80به شماره 23/14/201/م/4ن که برای سه سال دیگر تمدید گردید امتیازات زیر به مشمولان جانباز اعطاء می‌گردد.

1- یکی از فرزندان جانباز 40% و بالاتر

2- کلیه مشمولان جانباز بالای 15%

  قانون پرداخت حقوق و مزایا به جانبازان بسیجی:

به موجب ماده 175 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آندسته از جانبازان بسیجی و وظیفـــــه که به سبب آسیبهای وارده قدرت ادامه خدمت را از دست میدهند (در صورتی که مشمول قانون حالت اشتغال قرار نگیرند)از حقوق ماهانه بر خوردار میگردند. (این قانون اجرا نمی گردد).

قانون تسهیلات استخــــدامی و اجتماعی جانبــــازان انقلاباسلامی مصوب 31/3/74:

ماده 4- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت آن دستگاه بودهاند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

 ماده 6- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز ( براساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند.

ماده 7- بمنظور بهره‌برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شوون جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده‌استفاده نمایند.

ماده 8- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان وپس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.

ماده9- میزان کسر ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان در آئین نامه اجرایی این ماده مصوب هیأت وزیران پیش بینی شده است.

- آئین‌نامه اجرای مواد 9 و 11 موضوع چگونگی اجرای مواد مذکور را نسبت به کسر ساعات کار جانبازان مستخدم دستگاه ها و چگونگی محاسبه آن به عنوان اضافه کار، افزودن بر مرخصی و یا سنوات خدمتی روشن می نماید.

ماده10- واحدهای غیردولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد(50%) حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد(50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق خواهد بود.

ماده11- میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه‌های مشمول این قانون که عهده‌دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند( بنابر رای کمیسیون پزشکی بنیاد ) تا حداکثر نصف ساعات کارهفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت0

ماده12- به‌منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند.جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد.

- آئین‌نامه اجرایی ماده 12 مصوب 2/8/78 هیأت وزیران موضوع ماموریت آموزشی جانبازان دانشجو و حفظ پست سازمانی آن‌ها وخدمت دو برابر مدت آموزشی برای استفاده کننده و حداکثر میزان ماموریت آموزشی را مشخص         می نماید.

ماده13- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قراردهند. (نحوه و میزان تسهیلات در آئین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران پیش بینی شده است).

ماده14- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند به‌منظور رسیدگی هر چه بهتر به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی به امورجانبازان نمایند.

ماده15- آندسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی فوت می نمایند«شهید» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط تحت پوشش بنیاد شهید قرار        می گیرند.

ماده16- بنیاد مجاز است کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام نماید.

ماده17- آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگر به نحوی از انواع استخدام مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش‌بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.

ماده 18- کلیه دستگاهها مکلف به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایرامتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.

ماده19- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تأئید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آن‌ها اقدام نمایند.

 

آئین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات مصوب 8/3/80 هیئت وزیران

 خلاصه آئین‌نامه

با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتهای شغلی جانبازان و تکلیف دستگاه‌ها مبنی بر اعزام مستخدم جانباز جهت طی دورههای آموزشی با حفظ پست سازمانی یا پست همطراز و پرداخت حقوق و مزایای مستمـــر وتسهیلات و مزایای بهره وری، عیدی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و تکلیف جانبازان استفادهکننده از ماموریت آموزشی مبنی بر پرداخت مزایای دریافتی درصورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و یا اخراج با عذرغیر موجه از اهم مسائل آئین‌نامه مربوطه می‌باشد

آئین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون تسهیلات مصوب 15/8/79

 خلاصه آئین‌نامه

تامین مسکن جانبازان 25% به بالا، تهیه زمین یا واحد مسکونی به صورت اجاره به شرط تملیک برای 32000نفر طی برنامه زمانبندی شده پنج ساله با تـوافق بنیاد با توجه به سیاست های کلی کشور و تکلیف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور ( پیش‌بینی در لوایح بودجه) در هر سال با هماهنگی بنیاد و وزارت مسکن و بانک مرکزی جهت تخصیص وام مسکن جهت 16000نفر در سال با سود4% و تکلیف وزارت کشور و شهرداریها بر واگذاری بخشی از غرفه های میادین میوه و تره بار، بازارچه ها و کیوسکهای مطبوعاتی و تخفیف بهای بلیط هواپیما و قطار به میزان 50% و همراه جانباز با تشخیص بنیاد و تکلیف وزارت نیرو مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه مصرفی برق جانبازان 50% به بالا تا 80کیلو وات ساعت در مناطق غیر گرمسیری و 100کیلووات در مناطق گرمسیری و50% تخفیف بهای حق انشعاب برای جانبازان 25% به بالا تا حد کنتور25 آمپر تک فاز برای یکبار و50% حق انشعاب آب برای یک واحد مسکونی متعارف برای یکبار و حق انشعاب گاز به طور رایگان برای جانبازان 25% به بالا تا حد کنتورG6   برای یکبار و اختصاص بخشی از ظرفیت تختهای بستری بیمارستان‌ها به جانبازان واختصاص سهمیه حج و زیارت سالانه تا هزار نفر با اولویت جانبازان بالای 50% واختصاص بخشی از ظرفیت دوره های آموزشی فنی و حرفه‌ای از سوی وزارت کار به جانبازان، اولویت واگذاری زمین و بذرو کود و غیره جهت کشاورزی واختصاص یک خط تلفن ثابت برای جانبازان25% به بالا و خط همراه به جانبازان 50% به بالا خارج از نوبت و اختصاص بخشی از ظرفیتهای سالنهای ورزشی به جانبازان از سوی سازمان تربیت‌بدنی و اختصاص5% از ظرفیت استخدامی دستگاه ها به جانبازان ازامتیازات و اهم موضوعات آئین‌نامه می‌باشد.

آئین‌نامه اجرایی قانون حـالت اشتغال:

اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و قضات مشمول این آئین‌نامه هستند، از تاریخ تصویب قانون (30/6/72) حقوق حالت اشتغال مشمولان این آئین‌نامه همانند مستخدمان شاغل همطراز تعیین می‌گردد و همواره از دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می نمایند.

در صورت فوت جانباز قبل از رسیدن به سن بازنشستگی از تاریخ فوت تا رسیدن به سن بازنشستگی حقوق و مزایا یا مستمری دریافت می نمایند.

آئین‌نامه اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان:

کلیه دستگاه ها که مشمول این قانون می‌باشند در صورت درخواست کتبی جانباز به شرط داشتن بیست سال تمام خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آئین‌نامه و تصویب شورای امور اداری و استخدامی به استثنای مشمولین قانون کار می توانند بازنشسته نمایند.

قــانــون حقوق والدین بازنشستـــــه و وظیفه و مستمریبگیر شهدا و جانبازان و مفقودین مصوب 20/9/67:

والدین شهدا و مفقودین و جانبازان در صورتی که در اجرای قانون استخدام کشوری استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کار افتادگی را داشته باشند مخیرند که از حقوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی مقرره براساس قانون استخدام کشوری برخور دار گردند.

قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب مصوب13/12/68:

وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفی نسبت به صدور پروانه کسب جانبازان که دارای محل کسب ملکی یا اجارهای می‌باشند اقدامنماید. مشمولین این قانون نبایستی دارای شغل دیگری بوده و یا موافقت اصولی گرفته باشند.

تصویب نامه راجع به تسهیلات و تخفیف در بهای بلیط مسافرتهای هوائی داخلیوخارجی به خانواده درجه اول جانبازان قطعنخاع مصوب 13/4/72:

تسهیلات و تخفیفهای مقرر در بهای بلیط مسافرتهای هوایی داخلی و خارجی جانبازانی که به دلیل قطع نخاع یا درصد بالای معلولیت به تنهایی قادر به مسافرت نبوده و نیاز به مراقبت در طول سفر را دارند و بهای بلیط یک نفر همراه  (ترجیحاً از خانواده درجه اول ایشان).

قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب30/11/67 مجلس شورای اسلامی:

به موجب این قانون وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کلیه سازمان هائیکه شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است موظفند40% سهمیه ظرفیت پذیرش دانشجویی خود را در رشته‌های کاردانی و کارشناسی و20% سهمیه پذیرش خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به جانبازان 25% و بالاتر و خانواده آن‌ها که بترتیب 75% از قبولی آخرین دانشجوی پذیرفته شده را در مقطع کارشناسی و 80% نمره آخرین قبولی را در رشته‌های کارشناسی ارشد و بالاتر به دست آورند اختصاص دهند.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved