جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتSkip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال شورای پذیرش پیشهادات دانشگاه زیرپورتال شورای پذیرش پیشهادات دانشگاه
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه شورا
معرفی شورا
شرح وظایف
نظام نامه شورا
Collapse ترکیب شوراترکیب شورا
دبیر شورا
کارکنان دبیرخانه شورا
Expand ارزیابان شوراارزیابان شورا
نمایندگان شورا
Collapse سامانه جامع پیشنهاداتسامانه جامع پیشنهادات
نحوه تکمیل فرم پیشنهاد
فرم مخصوص ارائه پیشنهاد
فراموشی کد پیگیری
پیگیری پیشنهادات ارسال شده
ارزیابی پیشنهادات
پاسخ به پیشنهادات
زمینه و موضوعات قابل پیشنهاد توسط کارکنان
پیشنهادهای غیر قابل بررسی در شورا
Collapse مصوبات شورامصوبات شورا
مصوبات شورا در سال 1390
مصوبات شورا در سال 1391
مصوبات شورا در سال 1395
Collapse پیشنهادات ارائه شدهپیشنهادات ارائه شده
لیست پیشنهادات سال 90
Expand لیست پیشنهادات سال 91لیست پیشنهادات سال 91
لیست پیشنهادات سال 92
لیست پیشنهادات سال 95
لیست پیشنهادات سال 94
Expand لیست پیشنهادات ارائه شده ششماهه اول 96لیست پیشنهادات ارائه شده ششماهه اول 96
Collapse پیشنهادات پذیرفته شدهپیشنهادات پذیرفته شده
Expand لیست پیشنهادات پذیرفته شدهلیست پیشنهادات پذیرفته شده
لیست پیشنهادات ارجاع شده به کمیسیون تحول اداری
پیشنهادات پذیرفته شده سال 94و 95
لیست پیشنهادات پذیرفته شده ششماهه اول 96
تماس با ما
نقشه سایت
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved