جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتموارد غیر قابل پذیرش در دبیرخانه شورای پیشنهادات

1-      ارائه پیشنهاد از طریق نامه نگاری و یا هر روشی به غیر از سامانه جامع ارائه پیشنهاد

2-      تکراری بودن عنوان و متن پیشنهاد

3-      درخواست ملزومات اداری

4-      شکایت از افراد و درخواست عزل و نصب

5-      پیشنهاد در مورد درج مطلب در سایت دانشگاه و یا وزارت یا نشریات دانشگاهی

 

پیشنهادهای غیر قابل بررسی در شورای پیشنهادات

1-      نظریه پردازی صرف در متن پیشنهاد و عدم ارائه راهکار اجرایی مشخص

2-      پیشنهادهای مربوط به شرح وظایف افراد پیشنهاد دهنده

3-      پیشنهادهای مبهم که فاقد مستندات و مدارک اشاره شده در متن پیشنهاد می باشد

4-      پیشنهاد های پر هزینه و کم فایده

5-      پیشنهادهای خارج از برنامه ها و اختیارات دانشگاه

6-      پیشنهادهای مغایر با اصول و اهداف دانشگاه

7-      پیشنهادهایی که در برنامه آینده دانشگاه پیش بینی گردیده است

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved