جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتزمینه و موضوعات قابل پیشنهاد توسط کارکنان1- افزایش کیفیت و کمیت خدمات وزارتخانه در زمینه های (بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی، دارویی، فرهنگی، دانشجویی و ...)

2- صرفه جویی در هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و کاهش هزینه های سربار و مصرف بهینه منابع

3- سرعت بخشیدن به عملیات و خدمات ارایه شده در وزارتخانه

4- پیشگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و کاهش مراجعات پی درپی ارباب رجوع

5- ابداع روشهای تازه برای افزایش رضایت و خشنودی مراجعان

6- بهبود امور رفاهی کارکنان

7- دلپذیرتر کردن محیط کار و بسط روابط انسانی مطلوب در میان کارکنان

8- جلب حمایت و پشتیبانی مردمی برای خدمات و فعالیتهای وزارتخانه

9- ارتقا و بهبود مناسبات و پیوندهای وزارتخانه با دیگر نهادها و سازمانهای اجرایی عمومی و خصوصی.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved