جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتلیست کل پیشنهادات ارسال شده سال 1390

ردیف

تاریخ پیشنهاد ارسالی

محل ارائه دهنده پیشنهاد

موضوع پیشنهاد

امتیاز

نتیجه

پذیرش

عدم پذیرش

1

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروی تخصصی کارشناسی و بالاتر در مراکز استان از طریق آگهی استخدام و از طریق روزنامه

19

*

 

از 35

*2

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروی تخصصی کارشناسی و بالاتر در مراکز استان از طریق آگهی استخدام و از طریق روزنامه

19

 

*

3

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروی کارکمکی ( بهورز ) در خانه های بهداشت نزدیک به مرکز بهداشت شهرستان

16

 

*

4

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروی کارکمکی ( بهورز ) در خانه های بهداشت نزدیک به مرکز بهداشت شهرستان

10

 

*

5

1/4/90

شبکه شازند

دادن تنخواه به مراکز بهداشتی درمانی روستایی

11

 

*

6

17/3/90

شبکه شازند

برگزاری جلسه امور اداری در شبکه های استان به صورت چرخشی

7

 

*

7

1/4/90

شبکه شازند

درج دکمه و لینک در صفحات وب سایت کلیه مراکز تابعه دانشگاه

30

*

 

8

1/4/90

شبکه شازند

انتخاب مسئول امور عمومی از بین کارکنان با سابقه

8

 

*

9

1/4/90

شبکه شازند

برپایی ورزش نظیر ایروبیک و شنا و پیاده روی به صورت یک روز در میان برای کارکنان

38

*

 

10

1/4/90

شبکه شازند

افزایش کیفیت وظایف محوله در خانه های بهداشت

12

 

*

برای ارزیابی 2 بار ارسال شده است . چون نظرات ارزیاب شفاف نبوده است .

11

1/4/90

شبکه شازند

جلوگیری از تعویض مکرر مدیران و ...

37*

*

 

12

17/3/90

معاونت دانشجویی

سامان دهی سیستم پذیرش و نوبت دهی در کلینیک امام رضا ( ع )

36

*

 

13

17/3/90

معاونت دانشجویی

متمرکز نمودن خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده به حجاج بیت ا... الحرام به سفر حج تمتع

0

*

در حیطه هلال احمر است

14

1/4/90

شبکه شازند

عدم بکارگیری بهورزان در ردیفهای غیر تخصصی

36

*

 

15

1/4/90

شبکه شازند

استفاده از پزشکان متخصص در سطح شهرستانها

30

*

 

16

18/4/90

حوزه ریاست    (روابط عمومی )

احداث پارکینگ در انتهای محوطه ستاد دانشگاه با استفاده از ایرانیت

26 از 40

*

 

17

16/4/90

حوزه ریاست    (روابط عمومی )

نصب ایرانیت در راه پله های دانشگاه

27 از 30

*

 

18

21/4/90

حوزه ریاست    (روابط عمومی )

نصب تابلوی دیجیتالی پیام نمای LED در حیاط دانشگاه

15

 

*

19

21/4/90

روابط عمومی

نصب تابلوی LED در طبقه همکف دانشگاه

34

*

 

20

 

مرکز بهداشت اراک

ارتقاء سطح بهره وری با استفاده از مکانیزم تشویق

35

*

 

*این موضوع پیشنهادی توسط 2 داور ارزیابی شد و میانگین آن 37 بدست آمد .

21

1/4/90

شبکه شازند

عدم بکارگیری بهورزان در ردیفهای غیر تخصصی

5/39*

*

 

22

1/4/90

شبکه شازند

استفاده از پزشکان متخصص در سطح شهرستان جهت جلب اعتماد به پزشک خانواده

**40

*

 

23

20/4/90

روابط عمومی

قراردادن کامپیوتر در واحد حفاظت فیزیکی بیمارستانها

0

 

*

24

20/4/90

روابط عمومی

کاهش هزینه های واحد مددکاری بیمارستانها

28

 

*

25

20/4/90

روابط عمومی

قراردادن محلی برای ملاقات بیماران

24

 

*

26

1/4/90

شبکه شازند

استفاده از پزشکان متخصص در سطح شهرستان

11

 

*

27

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروهای تخصصی در مراکز استان از طریق آگهی استخدامی

40***

*

 

28

15/4/90

مرکز بهداشت اراک

اعطای مرخصی تشویقی به پرسنل

1

 

*

29

12/5/90

حوزه ریاست

ادغام سه دبیرخانه ( هیات امناء ، شورای سلامت ، مجمع خیرین سلامت ) تحت عنوان دبیرخانه مجامع شوراها با یک چارت مشخص و معین

0

 

*

30

8/5/90

حوزه ریاست

تعطیلی اداره در روز پنجشنبه

0

 

*

* این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 5/39 بدست آمد .  / *** این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 40  بدست آمد .

**  این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 40بدست آمد .

31

12/5/90

حوزه ریاست

طراحی چارت مشخص و معین جهت مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه

27

 

*

32

9/5/90

حوزه ریاست

ایجاد سامانه نظارت و بازرسی در واحد های درمان ، دارو ، مواد غذایی و بهداشت

37

*

 

33

9/5/90

حوزه ریاست

مکانیزه نمودن امور مربوط به حوزه ریاست دانشگاه

37

*

 

34

 

مرکز بهداشت اراک

آموزش مطالب بهداشتی از طریق CD های آموزشی

34

*

 

35

 

مرکز بهداشت اراک

استفاده از سیستم کامپیوتر در مراکز و پایگاههای بهداشتی

33

*

 

36

15/4/90

مرکز بهداشت اراک

حذف آزمایش کشت مدفوع مراجعین متقاضی کارت بهداشت

15

 

*

37

15/4/90

مرکز بهداشت اراک

تخصیص وجه کارانه و *ercase به پرسنل و پزشکان درمانگاهها

31

*

 

38

15/4/90

مرکز بهداشت اراک

کاهش ساعت کاری درمانگاهها 

11

 

*

39

 

مرکز بهداشت اراک

طرح بهبود مراکز بهداشتی درمانی روستائی خارج از ساعت اداری  

30

*

 

40

 

مرکز بهداشت اراک

ایجاد صندوق قرض الحسنه در اداره

10

 

*

41

 

مرکز بهداشت اراک

خصوصی سازی کلیه کارهای مربوط به کارت بهداشت

25

 

*

42

29/3/90

مرکز بهداشت اراک

صرفه جویی در هزینه

31

*

 

43

 

مرکز بهداشت اراک

کم کردن ساعت کاری پرسنل

0

 

*

44

 

مرکز بهداشت اراک

تمام مراحل صدور کارت بهداشت در یک ساختمان اداری انجام گیرد

32

*

 

45

10/5/90

بیمارستان ولیعصر (عج)

ایجاد سالن غذا خوری جهت پرسنل

0

 

*

46

10/5/90

بیمارستان ولیعصر (عج)

ساخت سکوی کپسول اکسیژن

0

 

*

47

10/5/90

بیمارستان ولیعصر (عج)

راه اندازی چاه آب جهت آبیاری باغچه ها – رخت شویخانه – مصرف کولرها

0

 

*

48

25/5/90

شبکه ساوه

مکان مناسب جهت بایگانی و جدا کردن و استفاده از فایلهای ریلی مناسب

32

*

 

49

24/5/90

شبکه ساوه

جابجا نمودن کارکنانی که پس از 15-10 سال کار سخت در بیمارستان انگیزه خود را از دست داده اند .

26

 

*

50

24/5/90

شبکه ساوه

یکسان سازی آمبولانس های هر شهرستان از نظر قفسه بندی کابین عقب آمبولانس

32

*

 

51

24/5/90

شبکه ساوه

با توجه به اینکه یماران ممکن است بیش از یکی دو روز در بخش تحت نظر باشند .

34

*

 

52

24/5/90

شبکه ساوه

برنامه های تفریحی ، علمی در سطح بیمارستان گذاشته شود .

22

 

*

53

24/5/90

شبکه ساوه

در صورت امکان اطاق عمل مجهز به کامپیوتر شود تا به جای ثبت دستی اقلام مصرفی بیمار بصورت تایپی ثبت شود .

44

*

 

54

24/5/90

شبکه ساوه

نصب یک کروکی یا نقشه از ساختمان در ابتدای درب ورودی و وجود برگه هایی برای راهنمایی بیماران

33

*

 

55

25/5/90

شبکه ساوه

گذاشتن صندلی مناسب جهت نشستن همراهان و مراجعین               ( آزمایشگاه ، سونوگرافی ، درمانگاه )

31

*

 

56

25/5/90

شبکه ساوه

گذاشتن دستگاه آب گرم و سرد

0

 

*

57

25/5/90

شبکه ساوه

اتاق انتظار مناسب برای همراهان

24

 

*

58

25/5/90

شبکه ساوه

مجهز نمودن نگهبانی به کارت الکترونیک

36

*

 

59

25/5/90

شبکه ساوه

مناسب کردن شرایط برای ملاقات آقایان از بیمارانشان

34

*

 

60

25/5/90

شبکه ساوه

استفاده مناسب از فضای سبز که در اختیارمان است . فواره و ...

19

 

*

61

25/5/90

شبکه ساوه

نصب یک ساعت مناسب و بزرگ در قسمت اطلاعات

18

 

*

62

25/5/90

شبکه ساوه

نصب یک تلویزیون برای قسمت اطلاعات

15

 

*

63

24/5/90

شبکه ساوه

در زمینه وسایل و تجهیزات پزشکی هر 6 ماه یکبار دانشگاه برنامه ای برای کنترل و کالیبراسیون همه دستگاهها داشته باشند .

27

 

*

64

24/5/90

شبکه ساوه

گذاشتن کلاسهای آموزشی برای تمام پست های سازمانی

0

 

*

65

24/5/90

شبکه ساوه

احداث محلی برای پارک ماشین های پرسنل

21

 

*

66

24/5/90

شبکه ساوه

ایجاد انگیزش در کارکنان و بالا بردن روحیه کارکنان

26

 

*

67

24/5/90

شبکه ساوه

استفاده از شانهای یکبار مصرف برای بیماران به جای استفاده از شانهایی که دوباره استریل شده و استفاده می شوند .

14

 

*

68

24/5/90

شبکه ساوه

تعویض محل درمانگاه به خاطر قرار گرفتن کنار اتاق عمل که باید محلی جدا از تردد زیاد باشد .

پیشنهاد عودت شد .

69

24/5/90

شبکه ساوه

راه اندازی سایر جراحی های مربوط به زنان در این مرکز( ساوه )

پیشنهاد عودت شد .

70

24/5/90

شبکه ساوه

برگزاری سمینار و دوره آموزشی جهت مددکاری

پیشنهاد عودت شد .

71

8/5/90

مرکز بهداشت استان

خرید خدمت خدمات مامایی در کمیته ماده 24

34

*

 

72

 

آموزش و تحقیقات

تعویض شیر آلات سرویس های بهداشتی ساختمان حوزه معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه به شیرهای پدالی مشابه آنچه در ستاد دانشگاه چندین سال وجود دارد .

28

 

*

73

 

آموزش و تحقیقات

تهیه و قرار دادن یک تلویزیون LCD با اینچ بالا در راهروی اصلی و ورودی در طبقه هم کف دانشکده ها

30

*

 

74

 

آموزش و تحقیقات

قراردادن یک پارتیشن در راهروی منتهی به سرویس بهداشتی خانمها در ساختمان حوزه معاونت آموزش

35

*

 

75

 

آموزش و تحقیقات

ارتقاء فرآیند مکاتبات دانشگاه با موسسه ECFMG ( درخصوص ارسال مدارک دانشجویان متقاضی کار یا ادامه تحصیل در کشورهای خارجی )

35

*

 

76

7/4/90

دانشکده پرستاری ساوه

پخش آوای روح بخش قرآن کریم قبل از شروع امتحان پایان ترم

42

*

 

77

7/4/90

دانشکده پرستاری ساوه

برگزاری برخی از دوره های کارآموزی کارشناسی پرستاری در قالب شیفت شب

40

*

 

78

24/5/90

حوزه ریاست

بهسازی فضای ورودی جانبازان و معلولین عزیز

31

*

 

79

8/6/90

دفتر ریاست

تغییر مکان تابلو دانشگاه یا ساخت یک تابلو جدید

32

 

*

80

 

مرکز بهداشت اراک

نصب دستگاه قطع و وصل قابل کنترل آنتن دهی و پوشش تلفن همراه در سلن های کنفرانس

20

 

*

81

 

مرکز بهداشت اراک

طرح جمع آوری کاغذهای باطله و بلا استفاده از مراکز بهداشتی – درمانی روستایی و خانه های بهداشت

26

 

*

82

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

خانه های بهداشت تعطیل شده بعنوان مرکز تفریحی

28

 

*

83

12/6/90

معاونت درمان

استفاده از عایق های جدید بر روی شیشه و صرفه جویی در هزینه های جاری انرژی مانند آب و برق و گاز

16

 

*

84

2/6/90

معاونت درمان

نظر سنجی از ارباب رجوع

20

 

*

85

20/6/90

معاونت درمان

تشویق فرزندان شاخص کارکنان که در آزمونهای علمی – هنری یا ورزشی حائز رتبه شده اند

35

*

 

86

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

پرداخت قبوض حامل انرژی توسط بهورزان و پرداخت ماهیانه مبلغی به آنان

36

*

 

87

12/6/90

شبکه بهداشت ساوه

ایجاد سوله ورزشی جهت استفاده پرسنل و خانواده ایشان و دانشجویان

33

*

 

88

1/6/90

شبکه بهداشت ساوه

خرید ماشین لباسشویی و اتوکشی مخصوص جهت لباس فرم پرسنل بیمارستان

17

 

*

89

12/6/90

شبکه بهداشت ساوه

ایجاد ایزو 2008 با ورژن جدید از شرکت های معتبر جهت افزایش میزان نمره ارزشیابی بیمارستان

29

 

*

90

6/6/90

بیمارستان طالقانی

کاهش هزینه و افزایش کیفیت

42/5

*

 

91

6/6/90

بیمارستان طالقانی

کمک به افزایش آمار پذیرش و رضایتمندی مشتریان

34

*

 

92

6/6/90

بیمارستان طالقانی

ایجاد فضای اعتماد بین بیماران با آزمایشگاه و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه

39/5

*

 

93

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

انتخاب یک نفر بعنوان رابط سازمان با ریاست محترم دانشگاه

19

 

*

94

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

استفاده پرسنل اداری و ستادی از لباس فرم یک شکل با آرم مخصوص و رنگ ویژه

25

 

*

95

20/6/90

شبکه بهداشت ساوه

تشویق پرسنلی که ضمن اشتغال به کار موفق به ارتقاء مدرک تحصیلی مرتبط شده اند

25

 

*

96

20/6/90

معاونت درمان

برگزاری کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در ساعات اداری

21

 

*

97

1/6/90

شبکه بهداشت ساوه

موافقت بازنشستگی خانم با 20 سال سابقه بدون جایگزین

0

 

*

98

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

عدم پرداخت قبوض سرایداران

10

 

*

99

20/6/90

معاونت درمان

صرفه جویی در مصرف روشنایی

29

 

*

100

20/6/90

معاونت درمان

صرفه جویی

32

*

 

101

1/6/90

شبکه بهداشت ساوه

تجهیز آزمایشگاه به دستگاههای جدید

29

 

*

102

16/6/90

شبکه بهداشت ساوه

احداث آزمایشگاه مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

11

 

*

103

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

عدم خرید پرینتر برای هر کامپیوتر

27

 

*

104

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

مجهز نمودن سیستم به اینترنت پر سرعت

30

*

 

105

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

به روز نمودن پورتال دانشگاه توسط خود کارشناسان

0

 

*

106

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

ارائه خدمات درمانی رایگان به پرسنل دانشگاه علوم پزشکی

29

 

*

107

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

ایجاد حساب الکترونیک جهت کلیه پرسنل شاغل به منظور دریافت راحت تر حقوق و مزایا

30

*

 

108

20/6/90

معاونت درمان

صرفه جویی درخصوص مصرف کاغذ – کارتریج

5

 

*

109

20/6/90

معاونت درمان

عدم خرید ظروف یکبار مصرف تا حد امکان

5

 

*

110

20/6/90

معاونت درمان

تعطیلی روزهای پنج شنبه کادر اداری دانشگاه

0

 

*

111

 

دانشکده

حذف کلمه متبوع از تیتر نامه های صادره به وزارت

 

 

 

112

 

دانشکده

نصب تابلوی راهنمای سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی

30

*

 

113

4/7/90

روابط عمومی

خط کشی محوطه حیاط پشت دانشگاه جهت پارک اتومبیل های همکاران با یک نظم خاص

38

*

 

114

 

آشتیان

تغییر شیوه انتقالی کارکنان غیر بومی استان

30

*

 

115

15/5/90

شازند

عدم استفاده از نیروهای طرحی در ستاد شهرستان

22

 

*

116

15/5/90

شازند

منظم کردن ورود و خروج راننده ها

20

 

*

117

15/5/90

شازند

تائید برگه ماموریت نیروهای  شهرستانی اعزام به استان توسط مسئول واحد مراجعه کننده

35

*

 

118

12/6/90

دلیجان

نصب تایمر و چشم الکترونیکی در راهروهای بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 

33

*

 

119

12/6/90

دلیجان

نصب شیرآلات اهرمی بجای شیرآلات معمولی

38

*

 

120

 

آشتیان

استخدام یک کارشناس زیبایی و نقاشی برای هر شبکه

19

 

*

121

 

آشتیان

تعریف اضافه کار برای واحد های سازمانی مختلف و قانونمند کردن آن

0

 

*

122

17/5/90

حوزه ریاست

تاسیس تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

0

 

*

123

6/7/90

شبکه محلات

تغییر فرم برگهای ماموریت پرسنل اداری

21

 

*

124

6/7/90

شبکه محلات

تعیین یک روز در هفته برای انجام امور اداری و مدیریتی شبکه ها در ستاد دانشگاه

32

*

 

125

6/7/90

شبکه محلات

تشکیل پرونده برای بیماران سرپایی تصادفی

35

*

 

126

6/7/90

مرکز بهداشت اراک

ارتقاء سطح بهره وری با استفاده از مکانیزم تشویق

35

*

 

تعداد بازديد اين صفحه: 1936
تعداد بازديد از سايت: 79575095
تعداد بازديد زيرپورتال: 106997
اين زيرپورتال امروز: 61
در امروز: 1165
اين صفحه امروز: 1
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved