جمعه 1 تير 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتلیست کل پیشنهادات ارسال شده سال 1390

ردیف

تاریخ پیشنهاد ارسالی

محل ارائه دهنده پیشنهاد

موضوع پیشنهاد

امتیاز

نتیجه

پذیرش

عدم پذیرش

1

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروی تخصصی کارشناسی و بالاتر در مراکز استان از طریق آگهی استخدام و از طریق روزنامه

19

*

 

از 35

*2

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروی تخصصی کارشناسی و بالاتر در مراکز استان از طریق آگهی استخدام و از طریق روزنامه

19

 

*

3

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروی کارکمکی ( بهورز ) در خانه های بهداشت نزدیک به مرکز بهداشت شهرستان

16

 

*

4

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروی کارکمکی ( بهورز ) در خانه های بهداشت نزدیک به مرکز بهداشت شهرستان

10

 

*

5

1/4/90

شبکه شازند

دادن تنخواه به مراکز بهداشتی درمانی روستایی

11

 

*

6

17/3/90

شبکه شازند

برگزاری جلسه امور اداری در شبکه های استان به صورت چرخشی

7

 

*

7

1/4/90

شبکه شازند

درج دکمه و لینک در صفحات وب سایت کلیه مراکز تابعه دانشگاه

30

*

 

8

1/4/90

شبکه شازند

انتخاب مسئول امور عمومی از بین کارکنان با سابقه

8

 

*

9

1/4/90

شبکه شازند

برپایی ورزش نظیر ایروبیک و شنا و پیاده روی به صورت یک روز در میان برای کارکنان

38

*

 

10

1/4/90

شبکه شازند

افزایش کیفیت وظایف محوله در خانه های بهداشت

12

 

*

برای ارزیابی 2 بار ارسال شده است . چون نظرات ارزیاب شفاف نبوده است .

11

1/4/90

شبکه شازند

جلوگیری از تعویض مکرر مدیران و ...

37*

*

 

12

17/3/90

معاونت دانشجویی

سامان دهی سیستم پذیرش و نوبت دهی در کلینیک امام رضا ( ع )

36

*

 

13

17/3/90

معاونت دانشجویی

متمرکز نمودن خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده به حجاج بیت ا... الحرام به سفر حج تمتع

0

*

در حیطه هلال احمر است

14

1/4/90

شبکه شازند

عدم بکارگیری بهورزان در ردیفهای غیر تخصصی

36

*

 

15

1/4/90

شبکه شازند

استفاده از پزشکان متخصص در سطح شهرستانها

30

*

 

16

18/4/90

حوزه ریاست    (روابط عمومی )

احداث پارکینگ در انتهای محوطه ستاد دانشگاه با استفاده از ایرانیت

26 از 40

*

 

17

16/4/90

حوزه ریاست    (روابط عمومی )

نصب ایرانیت در راه پله های دانشگاه

27 از 30

*

 

18

21/4/90

حوزه ریاست    (روابط عمومی )

نصب تابلوی دیجیتالی پیام نمای LED در حیاط دانشگاه

15

 

*

19

21/4/90

روابط عمومی

نصب تابلوی LED در طبقه همکف دانشگاه

34

*

 

20

 

مرکز بهداشت اراک

ارتقاء سطح بهره وری با استفاده از مکانیزم تشویق

35

*

 

*این موضوع پیشنهادی توسط 2 داور ارزیابی شد و میانگین آن 37 بدست آمد .

21

1/4/90

شبکه شازند

عدم بکارگیری بهورزان در ردیفهای غیر تخصصی

5/39*

*

 

22

1/4/90

شبکه شازند

استفاده از پزشکان متخصص در سطح شهرستان جهت جلب اعتماد به پزشک خانواده

**40

*

 

23

20/4/90

روابط عمومی

قراردادن کامپیوتر در واحد حفاظت فیزیکی بیمارستانها

0

 

*

24

20/4/90

روابط عمومی

کاهش هزینه های واحد مددکاری بیمارستانها

28

 

*

25

20/4/90

روابط عمومی

قراردادن محلی برای ملاقات بیماران

24

 

*

26

1/4/90

شبکه شازند

استفاده از پزشکان متخصص در سطح شهرستان

11

 

*

27

1/4/90

شبکه شازند

عدم جذب نیروهای تخصصی در مراکز استان از طریق آگهی استخدامی

40***

*

 

28

15/4/90

مرکز بهداشت اراک

اعطای مرخصی تشویقی به پرسنل

1

 

*

29

12/5/90

حوزه ریاست

ادغام سه دبیرخانه ( هیات امناء ، شورای سلامت ، مجمع خیرین سلامت ) تحت عنوان دبیرخانه مجامع شوراها با یک چارت مشخص و معین

0

 

*

30

8/5/90

حوزه ریاست

تعطیلی اداره در روز پنجشنبه

0

 

*

* این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 5/39 بدست آمد .  / *** این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 40  بدست آمد .

**  این پیشنهاد توسط دو نفر ارزیابی شد که میانگین آن 40بدست آمد .

31

12/5/90

حوزه ریاست

طراحی چارت مشخص و معین جهت مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه

27

 

*

32

9/5/90

حوزه ریاست

ایجاد سامانه نظارت و بازرسی در واحد های درمان ، دارو ، مواد غذایی و بهداشت

37

*

 

33

9/5/90

حوزه ریاست

مکانیزه نمودن امور مربوط به حوزه ریاست دانشگاه

37

*

 

34

 

مرکز بهداشت اراک

آموزش مطالب بهداشتی از طریق CD های آموزشی

34

*

 

35

 

مرکز بهداشت اراک

استفاده از سیستم کامپیوتر در مراکز و پایگاههای بهداشتی

33

*

 

36

15/4/90

مرکز بهداشت اراک

حذف آزمایش کشت مدفوع مراجعین متقاضی کارت بهداشت

15

 

*

37

15/4/90

مرکز بهداشت اراک

تخصیص وجه کارانه و *ercase به پرسنل و پزشکان درمانگاهها

31

*

 

38

15/4/90

مرکز بهداشت اراک

کاهش ساعت کاری درمانگاهها 

11

 

*

39

 

مرکز بهداشت اراک

طرح بهبود مراکز بهداشتی درمانی روستائی خارج از ساعت اداری  

30

*

 

40

 

مرکز بهداشت اراک

ایجاد صندوق قرض الحسنه در اداره

10

 

*

41

 

مرکز بهداشت اراک

خصوصی سازی کلیه کارهای مربوط به کارت بهداشت

25

 

*

42

29/3/90

مرکز بهداشت اراک

صرفه جویی در هزینه

31

*

 

43

 

مرکز بهداشت اراک

کم کردن ساعت کاری پرسنل

0

 

*

44

 

مرکز بهداشت اراک

تمام مراحل صدور کارت بهداشت در یک ساختمان اداری انجام گیرد

32

*

 

45

10/5/90

بیمارستان ولیعصر (عج)

ایجاد سالن غذا خوری جهت پرسنل

0

 

*

46

10/5/90

بیمارستان ولیعصر (عج)

ساخت سکوی کپسول اکسیژن

0

 

*

47

10/5/90

بیمارستان ولیعصر (عج)

راه اندازی چاه آب جهت آبیاری باغچه ها – رخت شویخانه – مصرف کولرها

0

 

*

48

25/5/90

شبکه ساوه

مکان مناسب جهت بایگانی و جدا کردن و استفاده از فایلهای ریلی مناسب

32

*

 

49

24/5/90

شبکه ساوه

جابجا نمودن کارکنانی که پس از 15-10 سال کار سخت در بیمارستان انگیزه خود را از دست داده اند .

26

 

*

50

24/5/90

شبکه ساوه

یکسان سازی آمبولانس های هر شهرستان از نظر قفسه بندی کابین عقب آمبولانس

32

*

 

51

24/5/90

شبکه ساوه

با توجه به اینکه یماران ممکن است بیش از یکی دو روز در بخش تحت نظر باشند .

34

*

 

52

24/5/90

شبکه ساوه

برنامه های تفریحی ، علمی در سطح بیمارستان گذاشته شود .

22

 

*

53

24/5/90

شبکه ساوه

در صورت امکان اطاق عمل مجهز به کامپیوتر شود تا به جای ثبت دستی اقلام مصرفی بیمار بصورت تایپی ثبت شود .

44

*

 

54

24/5/90

شبکه ساوه

نصب یک کروکی یا نقشه از ساختمان در ابتدای درب ورودی و وجود برگه هایی برای راهنمایی بیماران

33

*

 

55

25/5/90

شبکه ساوه

گذاشتن صندلی مناسب جهت نشستن همراهان و مراجعین               ( آزمایشگاه ، سونوگرافی ، درمانگاه )

31

*

 

56

25/5/90

شبکه ساوه

گذاشتن دستگاه آب گرم و سرد

0

 

*

57

25/5/90

شبکه ساوه

اتاق انتظار مناسب برای همراهان

24

 

*

58

25/5/90

شبکه ساوه

مجهز نمودن نگهبانی به کارت الکترونیک

36

*

 

59

25/5/90

شبکه ساوه

مناسب کردن شرایط برای ملاقات آقایان از بیمارانشان

34

*

 

60

25/5/90

شبکه ساوه

استفاده مناسب از فضای سبز که در اختیارمان است . فواره و ...

19

 

*

61

25/5/90

شبکه ساوه

نصب یک ساعت مناسب و بزرگ در قسمت اطلاعات

18

 

*

62

25/5/90

شبکه ساوه

نصب یک تلویزیون برای قسمت اطلاعات

15

 

*

63

24/5/90

شبکه ساوه

در زمینه وسایل و تجهیزات پزشکی هر 6 ماه یکبار دانشگاه برنامه ای برای کنترل و کالیبراسیون همه دستگاهها داشته باشند .

27

 

*

64

24/5/90

شبکه ساوه

گذاشتن کلاسهای آموزشی برای تمام پست های سازمانی

0

 

*

65

24/5/90

شبکه ساوه

احداث محلی برای پارک ماشین های پرسنل

21

 

*

66

24/5/90

شبکه ساوه

ایجاد انگیزش در کارکنان و بالا بردن روحیه کارکنان

26

 

*

67

24/5/90

شبکه ساوه

استفاده از شانهای یکبار مصرف برای بیماران به جای استفاده از شانهایی که دوباره استریل شده و استفاده می شوند .

14

 

*

68

24/5/90

شبکه ساوه

تعویض محل درمانگاه به خاطر قرار گرفتن کنار اتاق عمل که باید محلی جدا از تردد زیاد باشد .

پیشنهاد عودت شد .

69

24/5/90

شبکه ساوه

راه اندازی سایر جراحی های مربوط به زنان در این مرکز( ساوه )

پیشنهاد عودت شد .

70

24/5/90

شبکه ساوه

برگزاری سمینار و دوره آموزشی جهت مددکاری

پیشنهاد عودت شد .

71

8/5/90

مرکز بهداشت استان

خرید خدمت خدمات مامایی در کمیته ماده 24

34

*

 

72

 

آموزش و تحقیقات

تعویض شیر آلات سرویس های بهداشتی ساختمان حوزه معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه به شیرهای پدالی مشابه آنچه در ستاد دانشگاه چندین سال وجود دارد .

28

 

*

73

 

آموزش و تحقیقات

تهیه و قرار دادن یک تلویزیون LCD با اینچ بالا در راهروی اصلی و ورودی در طبقه هم کف دانشکده ها

30

*

 

74

 

آموزش و تحقیقات

قراردادن یک پارتیشن در راهروی منتهی به سرویس بهداشتی خانمها در ساختمان حوزه معاونت آموزش

35

*

 

75

 

آموزش و تحقیقات

ارتقاء فرآیند مکاتبات دانشگاه با موسسه ECFMG ( درخصوص ارسال مدارک دانشجویان متقاضی کار یا ادامه تحصیل در کشورهای خارجی )

35

*

 

76

7/4/90

دانشکده پرستاری ساوه

پخش آوای روح بخش قرآن کریم قبل از شروع امتحان پایان ترم

42

*

 

77

7/4/90

دانشکده پرستاری ساوه

برگزاری برخی از دوره های کارآموزی کارشناسی پرستاری در قالب شیفت شب

40

*

 

78

24/5/90

حوزه ریاست

بهسازی فضای ورودی جانبازان و معلولین عزیز

31

*

 

79

8/6/90

دفتر ریاست

تغییر مکان تابلو دانشگاه یا ساخت یک تابلو جدید

32

 

*

80

 

مرکز بهداشت اراک

نصب دستگاه قطع و وصل قابل کنترل آنتن دهی و پوشش تلفن همراه در سلن های کنفرانس

20

 

*

81

 

مرکز بهداشت اراک

طرح جمع آوری کاغذهای باطله و بلا استفاده از مراکز بهداشتی – درمانی روستایی و خانه های بهداشت

26

 

*

82

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

خانه های بهداشت تعطیل شده بعنوان مرکز تفریحی

28

 

*

83

12/6/90

معاونت درمان

استفاده از عایق های جدید بر روی شیشه و صرفه جویی در هزینه های جاری انرژی مانند آب و برق و گاز

16

 

*

84

2/6/90

معاونت درمان

نظر سنجی از ارباب رجوع

20

 

*

85

20/6/90

معاونت درمان

تشویق فرزندان شاخص کارکنان که در آزمونهای علمی – هنری یا ورزشی حائز رتبه شده اند

35

*

 

86

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

پرداخت قبوض حامل انرژی توسط بهورزان و پرداخت ماهیانه مبلغی به آنان

36

*

 

87

12/6/90

شبکه بهداشت ساوه

ایجاد سوله ورزشی جهت استفاده پرسنل و خانواده ایشان و دانشجویان

33

*

 

88

1/6/90

شبکه بهداشت ساوه

خرید ماشین لباسشویی و اتوکشی مخصوص جهت لباس فرم پرسنل بیمارستان

17

 

*

89

12/6/90

شبکه بهداشت ساوه

ایجاد ایزو 2008 با ورژن جدید از شرکت های معتبر جهت افزایش میزان نمره ارزشیابی بیمارستان

29

 

*

90

6/6/90

بیمارستان طالقانی

کاهش هزینه و افزایش کیفیت

42/5

*

 

91

6/6/90

بیمارستان طالقانی

کمک به افزایش آمار پذیرش و رضایتمندی مشتریان

34

*

 

92

6/6/90

بیمارستان طالقانی

ایجاد فضای اعتماد بین بیماران با آزمایشگاه و ارتقاء کیفیت آزمایشگاه

39/5

*

 

93

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

انتخاب یک نفر بعنوان رابط سازمان با ریاست محترم دانشگاه

19

 

*

94

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

استفاده پرسنل اداری و ستادی از لباس فرم یک شکل با آرم مخصوص و رنگ ویژه

25

 

*

95

20/6/90

شبکه بهداشت ساوه

تشویق پرسنلی که ضمن اشتغال به کار موفق به ارتقاء مدرک تحصیلی مرتبط شده اند

25

 

*

96

20/6/90

معاونت درمان

برگزاری کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در ساعات اداری

21

 

*

97

1/6/90

شبکه بهداشت ساوه

موافقت بازنشستگی خانم با 20 سال سابقه بدون جایگزین

0

 

*

98

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

عدم پرداخت قبوض سرایداران

10

 

*

99

20/6/90

معاونت درمان

صرفه جویی در مصرف روشنایی

29

 

*

100

20/6/90

معاونت درمان

صرفه جویی

32

*

 

101

1/6/90

شبکه بهداشت ساوه

تجهیز آزمایشگاه به دستگاههای جدید

29

 

*

102

16/6/90

شبکه بهداشت ساوه

احداث آزمایشگاه مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

11

 

*

103

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

عدم خرید پرینتر برای هر کامپیوتر

27

 

*

104

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

مجهز نمودن سیستم به اینترنت پر سرعت

30

*

 

105

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

به روز نمودن پورتال دانشگاه توسط خود کارشناسان

0

 

*

106

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

ارائه خدمات درمانی رایگان به پرسنل دانشگاه علوم پزشکی

29

 

*

107

13/6/90

شبکه بهداشت ساوه

ایجاد حساب الکترونیک جهت کلیه پرسنل شاغل به منظور دریافت راحت تر حقوق و مزایا

30

*

 

108

20/6/90

معاونت درمان

صرفه جویی درخصوص مصرف کاغذ – کارتریج

5

 

*

109

20/6/90

معاونت درمان

عدم خرید ظروف یکبار مصرف تا حد امکان

5

 

*

110

20/6/90

معاونت درمان

تعطیلی روزهای پنج شنبه کادر اداری دانشگاه

0

 

*

111

 

دانشکده

حذف کلمه متبوع از تیتر نامه های صادره به وزارت

 

 

 

112

 

دانشکده

نصب تابلوی راهنمای سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی

30

*

 

113

4/7/90

روابط عمومی

خط کشی محوطه حیاط پشت دانشگاه جهت پارک اتومبیل های همکاران با یک نظم خاص

38

*

 

114

 

آشتیان

تغییر شیوه انتقالی کارکنان غیر بومی استان

30

*

 

115

15/5/90

شازند

عدم استفاده از نیروهای طرحی در ستاد شهرستان

22

 

*

116

15/5/90

شازند

منظم کردن ورود و خروج راننده ها

20

 

*

117

15/5/90

شازند

تائید برگه ماموریت نیروهای  شهرستانی اعزام به استان توسط مسئول واحد مراجعه کننده

35

*

 

118

12/6/90

دلیجان

نصب تایمر و چشم الکترونیکی در راهروهای بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 

33

*

 

119

12/6/90

دلیجان

نصب شیرآلات اهرمی بجای شیرآلات معمولی

38

*

 

120

 

آشتیان

استخدام یک کارشناس زیبایی و نقاشی برای هر شبکه

19

 

*

121

 

آشتیان

تعریف اضافه کار برای واحد های سازمانی مختلف و قانونمند کردن آن

0

 

*

122

17/5/90

حوزه ریاست

تاسیس تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک

0

 

*

123

6/7/90

شبکه محلات

تغییر فرم برگهای ماموریت پرسنل اداری

21

 

*

124

6/7/90

شبکه محلات

تعیین یک روز در هفته برای انجام امور اداری و مدیریتی شبکه ها در ستاد دانشگاه

32

*

 

125

6/7/90

شبکه محلات

تشکیل پرونده برای بیماران سرپایی تصادفی

35

*

 

126

6/7/90

مرکز بهداشت اراک

ارتقاء سطح بهره وری با استفاده از مکانیزم تشویق

35

*

 

تعداد بازديد اين صفحه: 1817
تعداد بازديد از سايت: 75715262
تعداد بازديد زيرپورتال: 101121
اين زيرپورتال امروز: 55
در امروز: 15538
اين صفحه امروز: 1
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved