سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده:
 • -- تدوین برنامه راهبردی و سیاست های پژوهشی دانشکده
 • -- تهیه تدوین و بازنگری آیین نامه های مختلف پژوهشی
 • -- اصلاح قوانین و مقررات در راستای بکارگیری سیاسته ای تشویقی به منظور ایجاد انگیزه و محیط مشوق برای اعضاء هیات علمی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی
 • -- تصویب نهایی طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان دوره های تکمیلی
 • -- تصویب نهایی اولویتهای پژوهشی پیشنهادی توسط گروههای آموزشی
 •  -- بررسی و اظهار نظر در باره مسائل ارجاع شده از سوی شورای پژوهشی یا معاون پژوهشی دانشگاه 
 •  -- فراهم کردن زمینه اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و امور ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه و مدیریت های زیر مجموعه 
 • -- نظارت بر روند صحیح اجرای طرح های پژوهشی
 • -- ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی ، ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی
 • -- پایش و ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی
 • -- برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاه های پژوهشی 
 • -- برنامه ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش های علمی
 • -- ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی جهت شرکت در همایش های علمی داخل و خارج کشور و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت حصول این امر طبق مقررات
 • -- ترغیب و تشویق دانشجویان جهت مشارکت فعال در تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتیدر باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved