English خانه تماس با ما نقشه سایت


شنبه 28 خرداد 1390 تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان مرکزی در سال جاری اولین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان مرکزی ساعت 30/8 روز دوشنبه 26/2/90 در دفتر مجمع تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا جناب آقای ابدال ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در استان را ارائه نمودند و سپس جناب آقای دکتر رمضانی با بیان مطالبی بر اهمیت تبلیغات تاکید کردند و بیان داشتند که در این نقاط ضعفی وجود دارد که باید با بهره گیری از کلیه ابزارهای رسانه ای این نقاط ضعف را برطرف نموده و سعی کنیم تا خیرین بیشتری را در امر تامین سلامت جذب نماییم.
در ادامه نیز سایر اعضا نظرات خود را در ارتباط با چگونگی تبلیغات ارائه نمودند و در پایان مقرر شد همایشی تحت عنوان تجلیل از خیرین سلامت در استان در آبان ماه سال جاری برگزار گردد.
جلسه آینده مجمع نیز در اواخر خرداد ماه سال جاری تشکیل خواهد شد.


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved