يكشنبه 6 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
1393/9/8 شنبه مصوبات جلسه مجمع در تاریخ 1392/09/02 جلسه مجمع در روز یکشنبه1392/09/02 در دفتر شرکت هپنا برگزار گردید و مفاد ذیل مطرح و به تصویب رسید :

جلسه مجمع در روز یکشنبه02/09/1393 در دفتر شرکت هپنا برگزار گردید و مفاد ذیل مطرح و به تصویب رسید :
در ابتدای جلسه جناب آقای همتی در خصوص فعالیت های انجام شده نظیر سنگ چین ها ، صندوق های بزرگ و کوچک و پیامک های ارسالی گزارشی ارائه نمودند و پس از ارائه نقطه نظرات مختلف  توسط حضار مفاد ذیل به تصویب رسید :

  • مقرر گرید اسامی خیرین در سامانه ثبت گردد.
  • مقرر شد در اربعین حسینی پیامک هایی از طرف مجمع ارسال گردد.
  • مقرر گردید طرح توسعه بیمارستان طی یک ماه آینده آغاز گردد.
  • مقرر گردید در جهت قطعه زمین اهدایی در شهرک شهید نبئی اقدامات قانونی انجام پذیرد.
  • مقرر گردد زیرنویس تلویزونی جهت اعلام شماره حساب پیگیری شود.
  • مقررگردید جهت نوشته های دانش آموزی و قلک های ایشان اقدامات لازم انجام گردد.
  • مقرر شد جشن بزرگ بیمارستان روز 29 دی ماه برگزار گردد.
  • مقرر شد در خصوص فواید یک نمایش مذهبی پیگیری لازم انجام پذیرد.
بیشتر
نسخه قابل چاپ


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved