جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


مراحل آزمون  تست آمادگی جسمانی ویژه نگهبانان :


ایستگاه 1      دراز و نشست با توپ 3 کیلوگرمی

ایستگاه 2     تست چابکی  (تست تی)

ایستگاه 3    عبور از موانع (افت و خیز)

ایستگاه 4    حمل دو عدد وزنه 10 کیلوگرمی از روی تخته تعادل

ایستگاه 5     پرش جفت پا از روی استپ

ایستگاه 6     پرتاپ توپ 3  کیلوگرمی (حداقل 7 متر)

ایستگاه7     پرش لی داخل حلقه

ایستگاه 8    پرس سینه با توپ 7 کیلوگرمی

ایستگاه 9    دویدن به طول 90 متر

1397/2/23 يكشنبه اطلاعیه (ویژه نگهبانان معرفی شده به مصاحبه در آزمون استخدام پیمانی بیمارستان آیت اله خوانساری مورخ 96/12/18 )
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved