زیرپورتال مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
صفحه اصلی
اخبار
بازدیدها
پرسشهای متداول
جستجو
رویدادها
زمان دیجیتال
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
متون عمومی
منو
منو
نظر خواهی
ورود کاربران
کارگاه تدریس در بالین
ارزشیابی کارگاه روش تدریس های نوین
کارگاه روش تدریس های نوین
نشست مشترک کمیته علمی و راهبری نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره شهید مطهری مورخ 27 آذر 96 برگزار شد
درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در نهمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی کشور
درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در نهمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی کشور
فرم درخواست متقاضیان دوره‌های تخصصی سال 96-97
آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزشی پزشکی و تخصصی
اطلاعیه تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان،
فرمت ارسال خلاصه فرآیندها- جشنواره شهید مطهری
برتامه آموزشی  حضوری و غیر حضوری ارتقا اساتید در حوزه آموزش-شش ماهه دوم سال 1396
یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری- اردیبهشت ماه 1397
برنامه توانمندسازی دانشجویان نیمسال تحصیلی 96-97
درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک در نهمین المپیاد علمی دانشجویی علوم پزشکی کشور
برگزاری فراخوان پذیرش دومین مرحله کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
جدول تخصیص امتیاز
اولین مدرسه تابستانه ویژه یادگیری الکترونیکی
 برنامه های آموزشی حضوری ارتقای اساتید در حوزه آموزش- سه ماهه دوم سال1396
قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان
اطلاع رسانی کارگاه توانمند سازی اعضای هیئت علمی
1 2 3 4 5 6