جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
مترون: سرکار خانم منصوره هاشمی
شماره داخلی: 108 و 165سوپروایزر آموزشی: سرکار خانم زهره آبائی
شماره تماس داخلی: 165
سوپروایزر حاکمیت بالینی: سرکار خانم نعیمه آقابابایی
شماره تماس داخلی: 151

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved