جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتتعرفه ها

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 96- دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 96- دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 96- دانلود بخشنامه

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved