جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتسمت

پزشک متخصص

پزشک عمومی

داروساز

مدیر

پرستار

ماما

کاردان هوشبری

کاردان اتاق عمل

بهیار

کمک بهیار

کارشناس بهداشت محیط

دندانپزشک

تعداد

11

5

2

1

31

7

2

2

1

2

1

1
 


سمت

فناوری اطلاعات

رادیولوژی

آزمایشگاه

حسابدار

نگهبان

پذیرش

خدمه

تاسیسات

انباردار

مدارک پزشکی

تعداد

1

3

8

6

5

4

10

2

2 1
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved