جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
  
منشور حقوق بیمار:

 

1.     کلیه مراجعین بیمارستان والفجر تفرش شایسته دریافت خدمات درمانی- تشخیصی مناسب همراه با حفظ کرامت و ارزشهای انسانی بدون توجه به نژاد، ملیت مذهبی و ...  مطابق با سیاستها و مقررات بیمارستان می باشند.

2.     بیمار حق دارد از خدمات پزشکی فراگیر در تشخیص و درمان بیماریها مطابق با اصول علمی و بدون اتلاف وقت برخوردار گردد.

3.     مراقبت های درمانی فوری و بدون تأخیر در موارد "اورژانس های پزشکی" حق بیمار است.

4.     اطلاع از نام و تخصص پزشک معالج حق بیمار است.

5.     بیمار حق دارد در خصوص تشخیص و عوارض احتمالی بیماری و مصرف داروها، روشهای درمانی مختلف و مزایا و نواقص هر یک از آنها و نیز عواقب ناشی از عدم درمان توسط پزشک معالج خود مطلع گردد.

6.     اخذ رضایتنامه کتبی جهت پذیرش، بستری، درمان، اعمال جراحی، هرگونه بیهوشی، تزریق خون و فرآورده های آن و یا هرگونه اقدام عملی پزشکی منوط به ارائه توضیحات کافی توسط پزشک معالج است.

7.     بیمار و خانواده ایشان حق دارند در برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای تشخیصی و مراقبتی با تیم درمان جهت دستیابی به نتایج بهتر مشارکت نمایند.

8.     دریافت توصیه های لازم بهداشتی، مراقبتی و پیگیریهای بعدی هنگام ترخیص از حقوق بیمار است.

9.     شرکت در تحقیقات علمی پزشکی یا فعالیتهای آموزشی بالینی منوط به آگاهی و کسب رضایت کتبی بیمار است. بیمار حق دارد در هر مرحله که مایل به ادامه همکاری نیست از این فعالیتها انصراف دهد.

10.در صورت امکان و بنا به دلایل موجه، بیمار حق انتخاب یا تغییر تیم پزشکی معالج خود را دارد.

11.در صورتیکه ادامه درمان بیمار در این بیمارستان مقدور نباشد مسئولین بیمارستان موظفند در جهت اخذ پذیرش و جابجایی بیمار به مراکز دیگر اقدام نمایند و اطلاعات لازم در خصوص عواقب مالی، اداری و درمانی ناشی از آن را به بیمار ارائه دهند.

12.بیمار صرف نظر از وضعیت جسمانی و مالی حق دارد مرکز درمانی را در هر زمان ترک کند. قبل از ترک، بیمار باید تعهد نامه ای را امضاء کند که در آن توضیح داده شده بیمار برخلاف توصیه پزشکان از مراکز درمان خارج شده و کلیه عواقب حاصل را می پذیرد.

13.دستیابی بیمار به سوابق و گزارشات پزشکی و اخذ تصویر آزمایشات انجام شده با نظر پزشک معالج و مطابق با قوانین و مقررات بیمارستان قابل انجام است.

14.کلیه اقدامات تشخیص درمانی و اعمال جراحی انجام شده برای بیمار جزء اسرار طبی است و بدون رضایت بیمار و دستور مراجع قانونی افشاء نخواهد شد.

15.     بیمارستان موظف است جزئیات هزینه های انجام شده جهت بیمار را در هر مرحله از درمان در صورت درخواست وی و یا خانواده اش ارائه نماید. صورتحساب نهایی هنگام ترخیص با جزئیات کامل تحویل بیمار خواهد شد.


   

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved