جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتردیف

رشته و مقطع تحصیلی

تعداد

1

 پزشک عمومی

5

2

 متخصص جراحی عمومی

1

3

 متخصص داخلی

2

4

 متخصص بیهوشی

1

5

 متخصص زنان و زایمان

1

6

 متخصص اطفال

1

7

 دندانپزشک

1

8

 داروساز

2

9

 کارشناس فیزیوتراپی

1

10

کاردان مامائی 

0

11

کارشناس مامائی

6

12

کارشناس بهداشت محیط 

1

13

 کارشناس تغذیه

1

14

کاردان پرستاری 

1

15

 کارشناس پرستاری

33

16

 کارشناس ارشد پرستاری

1

17

 کارشناس هوشبری

2

18

 کاردان اتاق عمل

0

19

 کارشناس اتاق عمل

2

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved