جمعه 23 آذر 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمترون بیمارستان:
خانم منصوره هاشمی

کارشناسان دفترپرستاری:
خانم فاطمه قاسمی
خانم نرجس آئینه افروز
خانم معصومه منصوری

شرح وظایف :

1-برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفیت، بهبود مراقبت، کنترل عفونت و ارتقاء دانش حر فه ای پرستاران و ...

2-گردآوری اطلاعات (نمودار سازمانی- مددجویان- منابع انسانی و امکانات و تجهیزات و ...)

3-شرکت در نهادهای سیاست گذاری  و کمیته های درون بیمارستانی

4-تعیین اهداف (کوتاه مدت- میان مدت- دراز مدت)

5-تعیین خط مشی و اتخاذ روش مناسب و تعیین جدول زمانبندی

6-مشارکت در تنظیم بودجه، جلب مشارکت تیم های بهداشتی و مشارکت در طرح های پژوهشی

7-برآورد تعداد مورد نیاز سطوح مختلف نیروی انسانی جهت بخش ها

8-پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظر ریاست بیمارستان جهت واحدهای ذیربط

9-رهبری و هدایت واحدهای ذیربط

10-شرکت در جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved